Jau saugoma virš 97 ha senųjų miškų su visa gyvybe juose - prisidėkite ir jūs. Susipažinkite su 2022 veiklos ataskaita.

Sengirės sukūrimo ir išsaugojimo fondas

Išsaugok senuosius miškus

Lietuva, kur gamta priklauso gamtai, jai leidžiama formuotis be žmogaus įtakos.

Sengirė, kas ji?

Tai erdvė, kur žmonės miško neugdo ir negelbėja pagal savo supratimą, kur visi organizmai - lygiaverčiai ir nė vienas nevadinamas kenkėju.

Sengirės gyventojai
 • Uralinė pelėda

  Uralinės pelėdos - tipinės senųjų miškų gyventojos. Mokslininkai teigia, kad jų Lietuvoje peri viso labo 80-100 porų. Didžiausią grėsmę šioms sėslioms nakties keliauninkėms kelia intensyvus miškų kirtimas. Juose uralinės pelėdos ypač pamėgusios senus medžius, kurių drevėse, uoksuose bei tuščiavidurių kamienų ertmėse ir įsikuria.

 • Egzotiškasis kurtinys

  Egzotiškasis kurtinys - kadaise įprastas Lietuvos pušynų gyventojas, dabar retai natūraliai besutinkamas sparnuotis. Drastiškai sumažėjusį kurtinių skaičių Lietuvoje lėmė laipsniškas gyventi tinkamų teritorijų naikinimas. Garsėjantys savo tuoktuvių ritualu, į tas pačias teritorijas, pramintas tuokvietėmis, kurtiniai susirenka metų metus - vilioti pateles bei poruotis. Jei ritualų teritorija nesunaikinama, ji kurtinių gali būti naudojama dešimtmečius.

 • Pilkosios meletos

  Pilkosios meletos - spalvingieji miškų sparnuočiai. Jiems, kaip ir daugeliui kitų geninių paukščių šeimos narių, būtini brandūs miškų masyvai, kuriuose gausu negyvos medienos. Ypatingai jų mėgiami stori, nudžiuvę medžiai, kurių Lietuvoje vis mažiau. Kadangi meletos kasmet kala vis naujus uoksus, senieji apartamentai lieka kitiems gyvūnams: žvirblinėms pelėdoms, šikšnosparniams bei tingiosioms miegapelėms.

 • Juodasis gandras

  Vieni iš paslaptingiausių Sengirės gyventojų - slapukai juodieji gandrai. Jų mūsų giriose įsikūrę kiek daugiau nei 500 porų - net 10% Europos populiacijos. Nepaisant to, šių miško gilumos gyventojų per pastaruosius du dešimtmečius sumažėjo net 30%. Vieną iš didžiausių nykimo priežasčių įvardijama tinkamų buveinių perėjimui, senų lapuočių medžių, naikinimą.

 • Korališkasis trapiadyglis

  Korališkasis trapiadyglis, augantis drėgnuose miškuose ant senų lapuočių medžių ar virtuolių. Šie elegantiški girių gyventojai savo efemerišku grožiu leidžia džiaugtis tik vieną sezoną, jei jie iš viso tepasirodo. Lietuvoje šis auga tik apie dvidešimtyje vietų. Tokį skaičių lėmė stambių lapuočių medienos virtuolių šalinimas iš lapuočių ir mišrių miškų, būtinų šiems grybams išlikti.

 • Plačioji platužė

  Plačioji platužė - viena didžiausių ir veikiausiai įspūdingiausia kerpė Lietuvoje. Nors aptikta palyginti daugelyje Lietuvos vietų, jos populiacija vis mažėja ir skursta. Tikrų, impozantiškų platužių sąžalynų galima aptikti tik ilgą laiką žmogaus veiklos nepaliestuose sengirių fragmentuose, kur šiomis kerpėmis apaugę medžiai atrodo tarsi atkeliavę iš egzotiškų girių.

 • Krokinis minkštenis

  Krokinis minkštenis – ryškiaspalvis, gelsvai rožinės spalvos kempininis grybas, aptinkamas ant senų stambių ąžuolų. Nors pastarasis neretai painiojamas su labai dažna valgomąją geltonpinte, Lietuvoje šis grybas - retas svečias, o žinomų radaviečių tik apie trisdešimt. Šie įspūdingi grybai auga tik ant senų gyvų ar neseniai išvirtusių ąžuolų senuose miškuose ir jų fragmentuose.

 • Lūšis

  Lūšis, kaip ir visi katinių šeimos atstovai, pasižymi savybe itin greitai bėgti, tačiau tik mažus atstumus. Tam, kad jos išliktų, būtini seni tankūs, miškai, kuriuose apstu vėjovartų. Tik tokiuose miškuose jos gali prisėlinti prie aukos, įsirengti guolius, tinkančius atsivesti jauniklių. Į Lietuvos Raudonąją knygą lūšys įtrauktos dar 1979 m., o dabartinę šių elegantiškų plėšrūnių populiaciją sudaro tik apie 100 vienetų.

1 / 

Sengirių būklė Lietuvoje

Nykstant miškams, nyksta ir šių gyventojai, surišti tvirtais priklausomybės saitais. Dėl aktyvios žmogaus veiklos, 80% Lietuvos ploto sudariusios sengirės išnyko, o su jomis - ir daugelis jose gyvenusių rūšių.

Sengirės fondo istorija

„Svajonė išsaugoti senuosius Lietuvos miškus nuo kirtimų, iš lėto prisidedančių prie negrįžtamos gyvūnų, augalų ir grybų namų destrukcijos, užsimezgė dar vaikystėje.“ Mindaugas Survila

Idėja įsteigti fondą, skirtą išsaugoti senąsias Lietuvos girias, kilo pamačius aktyvų visuomenės susidomėjimą „Sengirės“ filmu. Iš šio uždirbtus pinigus, 60 tūkst. Eur režisierius Mindaugas Survila skyrė pirmiesiems, sengire tapsiantiems miško sklypams įsigyti.

Tolimesnė fondo veikla remsis privačiai paaukotomis lėšomis, skiriamomis miško sklypų įsigijimui. Taip miškai bus apsaugomi nuo kirtimų bei įkuriama pirmoji Lietuvoje, visuotinai lankytina sengirė.

Fondo globojami miškai

© Aurelijus Banelis

Miškas Raigardo slėnyje

27.5 ha miško sklypas Švendubrės miškų masyve, Druskininkų raj.

Tai didžiausias vientisas iki šiol išsaugotas sklypas kultūriškai ir gamtiškai ypatingoje vietoje – šalia Druskininkų esančiame Raigardo kraštovaizdžio draustinyje.

Legendomis apipintą Raigardo slėnį iš visų pusių supa pušynai, centre ošia Beržalapio miškas, gausu Nemuno senvagių ir upelių. Ornitologas Marius Karlonas vien šio slėnio teritorijoje yra užregistravęs apie 120 perinčių paukščių rūšių, o iš viso yra aptikęs per 160 skirtingų sparnuočių.

Čia auga biologiškai itin vertingi medynai: 161 metų eglynas bei 150 metų pušynas, o vidury sklypo tekantį upelį juosia brandūs juodalksniai. Fondo mokslininkų teigimu, leidus miškui ir toliau natūraliai vystytis, jame tik daugės grybų, kerpių, bestuburių rūšių, susijusių su gyvastinga (negyva) mediena. Kadangi tai didelis vientisas sklypas, toks miškas geriau palaikys ekologinių sąlygų stabilumą, svarbų rūšių išlikimui.

Prie miško išsaugojimo reikšmingai prisidėjo fondo bendruomenė: parėmusieji per visus 2022-uosius metus – skyrę savo pajamų mokesčio dalį, nuolatiniai fondo rėmėjai, verslo atstovai, taip pat – aktyviai atsiliepę į kvietimą išsaugoti šią unikalią vietą. Iš viso - virš 1230 aplinkosaugai neabejingų žmonių ir virš 30 verslo organizacijų.

Nors miškas priklauso saugomai teritorijai – Raigardo kraštovaizdžio draustiniui ir yra II miškų grupės, fondo globoje bus nevykdomi visiškai jokie kirtimai, leidžiant formuotis natūralioms ekosistemoms, kritiškai svarbioms daugeliui gyvybės rūšių.

© Rimantė Paulauskaitė-Digaitienė

Žiogelių miškas

5.08 ha miško sklypas netoli Žiogelių ir Randamonių k., Druskininkų raj.

Šis miškas - Dzūkijos Dainavos girioje, prie pat Nemuno, šalia Žiogelių etnografinio kaimo, viename iš vertingiausių masyvų, kuriuos remdamiesi 50+ kriterijų atrinko fondo mokslininkai. Vieta įspūdinga - ir nors pasivaikščioti ten iššūkis dėl reljefo, iš to ir visas gražumas bei bioįvairovės gausa. Šiaurinė sklypo dalis leidžiasi ir neria į Nemuną, reljefas kyla ir leidžiasi, per sklypą vingiuoja griova, gausu šaltinių.

Išsaugoti šį mišką padėjo filantropas gydytojas Mykolas Dumčius ir verslo rėmėjas Nordic Investment Bank (Šiaurės Investicijų Bankas).

Šis sklypas ribojasi su kitu, anksčiau išpirktu mažesniu sklypu, priklauso Dzūkijos nacionaliniam parkui, taip pat PAST (Paukščių apsaugai svarbios teritorijos), Natura 2000, dalyje sklypo išskirtos Kertinės Miško Buveinės - šarmingos žemapelkės, sausieji viržynai, Europos Bendrijos svarbos buveinės - žolių turtingi eglynai ir aliuviniai miškai, Lietuvai svarbi prioritetinė buveinė. Daliai pušyno 130-140 metų, eglyno - apie 120 metų. Brandus medynas su negyva (gyvastinga) mediena neabejotinai praturtins genių gausą bei įvairovę vietovėje. O kadangi valda siekia Nemuno upę, ji svarbi ūdroms, bebrams, kitame krante perintiems jūriniams ereliams.

Miške gausi sporinių induočių flora, pirminės apžiūros metu užfiksuotos šešios paparčių rūšys: paprastasis blužniapapartis (Athyrium filix-femina), kelminis papartis (Dryopteris filix-mas), smailialapis papartis (Dryopteris carthusiana), plaukuotasis papartuolis (Phegopteris connectilis), trikampis tikrapapartis (Gymnocarpium dryopteris), paprastoji šertvė (Polypodium vulgare). Griovoje pastebėti ir paparčių gametofitai.

Šis miškas nepriklauso draustiniui, tad kirtimų grėsmė buvo reali - su fondo sklypais besiribojantis miškas 2021-2022 žiemą buvo iškirstas plynai.

© Mindaugas Survila

K. Kanišauskienės miškas, dovanotas M. Kanišausko

2.95 ha miško sklypas Širvintų raj., Špokiškyje

Mindaugas Kanišauskas šį mišką fondo globai perleido kaip dovaną gamtai. Žemė, kurioje yra miško sklypas, apie pusantro šimto metų priklausė jo šeimai.

„Aš manau, kad šitas miškas jau dabar gamtine prasme yra vertingesnis nei materialine. Jeigu yra organizacija arba grupė žmonių, kuri tuo rūpinasi ir pasistengs išlaikyti tokį mišką, koks jis yra dabar, ir jis tik gerės, tai yra nuostabiausias dalykas“, – apie savo dosnų sprendimą pasakoja Mindaugas.

Nuo vaikystės puoselėjęs glaudų ryšį su gamta, Mindaugas ir dabar ramybę ir pabėgimą nuo šurmulio atranda miške. Jį supančius laukus taip pat kadaise dirbo ir jo proprosenelis, o sklypas jam brangus ir kaip sąlytis su protėvių karta. Pagalvojęs apie šio miško lopinėlio ateitį, dovanotojas norėjo, kad jis išliktų toks, koks yra: neliečiamas, be žmonių įsikišimo. Tai paskatino dovanoti mišką fondui, pasitikint jo misija išsaugoti mišką neliečiamą ir žmogaus veiklos netrikdomą ateities kartoms. Dovanotas sklypas taip pat pavadintas jo močiutės - Kazimiros Kanišauskienės garbei.

Padovanotame miško plote auga 70 metų ąžuolynas su baltalksniais, pomiškis, apaugęs lazdynais ir ievomis, jame yra išskirta Europos Bendrijos svarbos buveinė – aliuviniai miškai. Ilgainiui šis sklypas virs žmonių veiklos neveikiama, šimtus metų skaičiuojančia sengire. Nors miško plote gausu lapuočių, jie tokie patys svarbūs ekosistemai, kaip ir pušynai ar eglynai.

© Mindaugas Survila

Moniškio miškas

19 ha miško sklypas Utenos raj., Moniškyje, Žirgės miške.

Tai didžiausias fondo globojamas sklypas, išsaugotas fotomenininko ornitologo Kęstučio Čepėno iniciatyva - „Prieš keletą metų, pamatęs iškirstą, su šiuo plotu besiribojantį sklypą, turėjusį tokius pačius vertingus medynus, supratau, kad reikia veikti, kitaip prarasime šį unikalų ąžuolyną visiems laikams“. Miško išpirkimui skyręs net 30 tūkst. Eur, jis subūrė dar keletą bendraminčių – Šimčikų šeimą ir Robert Stupak, prie sklypo išpirkimo taip pat prisidėjusių finansiškai. Likusią dalį miško išpirkimui „Sengirės fondas“ skyrė iš dosnios 2021 gautos bendruomenės GPM paramos.

Vertingiausioje sklypo dalyje auga senas lapuotynas su 130 metų siekiančiais ąžuolais, senomis drebulėmis, uosiais, liepomis. Plote gausu negyvos (gyvastingos) medienos, aptikta bebravietė ir kanopinių žvėrelių veiklos pėdsakai. Fondo mokslininkai nustatė, kad miške gyvena jau minėti į Raudonąją knygą įtraukti geniai – baltnugaris genys, pilkoji meleta. Be to, teritorija svarbi ir mažiesiems ereliams rėksniams, kurių Lietuvoje gyvena daugiau nei 20 proc. visos rūšies populiacijos Europoje. Dalyje sklypo išskirta kertinė miško buveinė - plačialapių miškai, bei Europos Bendrijos buveinė - plačialapių ir mišrūs miškai. Tyrimų metu rastos kertinių miško buveinių indikatorinės rūšys - kerpės Gelsvoji bacidija (Bacidia rubella), Baltoji akrokordija (Acrocordia gemmata), Plačioji platužė (Lobaria pulmonaria), grybai Ophiocordyceps cf. Stylophora, Alksniabudė (Schizophyllum amplum), Kaštoninė skylėtbudė (Picipes badius), samana Voverinė balnadantė (Leucodon sciuroides).

2022 vasaros pabaigoje mikologė Dr. Reda Iršėnaitė šiame miške atrado pasaulyje itin retą ir sparčiai nykstančią grybų rūšį - mėlynlakštę mažasporę (Baespora myriadophylla). Pilna istorija.

© Mindaugas Survila

Piliakalnio miškas

1,31 ha miško sklypas Aukštaitijoje (vieta neskelbiama dėl biologinio jautrumo).

Unikalus sklypas, kuriame yra nacionaliniu kultūros paveldo objektu pripažintas piliakalnis, išpirktas už fondo rėmėjų bendruomenės lėšas bei dalį fondo vienam įkūrėjų - Mindaugui Survilai - 2021-aisiais įteiktos prezidento V. Adamkaus aplinkosauginės premijos.

Nedidelis, bet labai vaizdingas masyvas su stačiais upės šlaitais ir raguvomis, papuoštomis savaiminiais virtėlių tilteliais. Sklype yra saugotinas plėšriojo paukščio lizdas, rastos indikatorinės kertinių miško buveinių rūšys: kerpės Smulkioji Raupuotė, Baltoji Akrokordija, Leopoldo Reichlingija, kerpsamanė Riestalapė Raguotė. Viena iš atrastų rūšių – Kuokštinė žievytė – labai retas grybas, aptiktas tik vieną ar du kartus Lietuvos istorijoje. Taip pat masyve registruota šalyje saugotina grybų rūšis Gyslotoji Kremzliabudė, kuri aptinkama tik ant negyvos guobų medienos drėgnose ūksmingose vietose.

Išpirktame sklype išskirta kertinė miško buveinė - upelio šlaitas, Europos bendrijos svarbos miško buveinės - griovų ir šlaitų miškai, žolių turtingi eglynai. Sklypo teritorijoje dar 2016 m. fondo mokslininkas kitų tyrimų metu atrado naują piliakalnį.

© Mindaugas Survila

Galiniškio miškas #1

12,54 ha miško sklypas Molėtų raj., Galiniškyje.

Sklypas pilnai išpirktas už fondo verslo rėmėjo Žalia giria (Gelsva) paramos iniciatyvos „Susitarę su gamta“ lėšas.

Vertingiausia - šiaurinė sklypo dalis, kur veši gana senas apie 90 metų mišrus lapuočių miškas - čia daug negyvos (gyvastingos) medienos, vietovės reljefo netolygumas kuria turtingą mikrobuveinių ir, tuo pačių, rūšinę biologinę įvairovę.

Sklype išskirtos kertinės miško buveinės - raguva, kiti lapuočių miškai, bei Europos bendrijos svarbos miškų buveinė - plačialapiai miškai. Vietovėje anksčiau perėjo Juodasis gandras, registruota reta kerpių rūšis - Plačioji platužė. Fondo mokslininkų pagalba identifikuoti retesnės kerpės kerpsamanės, kertinių buveinių indikatorinės rūšys: kerpės Baltoji akrokordija (Acrocordia gemmata), Ąžuolinė spuogė (Phlyctis agelaea) ir Gelsvoji bacidija (Bacidia rubella), kerpsamanė Riestalapė raguotė (Nowellia curvifolia).

Pietinė sklypo dalis kirsta prieš 30 metų, tad kol kas gydosi žaizdas ir iki sengirės statuso dar teks ūgtelėti, tačiau ji taip pat itin svarbi kaip buferinė zona.

© Mindaugas Survila

Danos Gedvilienės giraitė

4,48 ha miško sklypas Prienų raj., Balbieriškio miške.

Miškas įsigytas padedant užsienio lietuviams - JAV gyvenantis teisininkas Gabrielius Gedvila, buvęs prezidento Valdo Adamkaus štabo rinkimų vadas, įkūręs velionės žmonos atminimui skirtą Danos Gedvilienės fondą, suteikė 20 tūkst. JAV dolerių paramą. Naujam sklypui suteiktas paramos teikėjo vardas – Danos Gedvilienės giraitė.

Tai jau trečias sklypas Balbieriškyje, Ąžuolų botaniniame draustinyje, vos 500 metrų nuo kitų dviejų fondo sklypų - taip formuojasi didesnis saugomų senųjų miškų masyvas.

Šis miškas brandus, mišrus, savaiminės kilmės, įvairiarūšis, įvairiaamžis, mozaikiškos struktūros. Jame gausu ąžuolų, su drebulių, juodalksnių, beržų skroblų, eglių priemaiša. Dalyje sklypo išskirta Europos Bendrijos svarbos buveinė – skroblynai. Čia nemažai stuobrių ir įvairios irimo stadijos virtėlių, kas sukuria mikrobuveinių įvairovę. Nors reljefas gana lygus, tačiau yra ir drėgnesnių, vietomis užmirkstančių vietų.

© Mindaugas Survila

Balbieriškio miškas #2

1,69 ha miško sklypas Prienų raj., Balbieriškio miške.

Antrasis fondo įsigytas sklypas Balbieriškio miškų masyve, besiribojantis su kitu jau saugomu, taip pat - su valstybine miško kertine buveine, tad įvairių rūšių grybai, kerpės gali lengvai plisti.

Sklypas įsigytas už dalį 2020-aisiais žmonių skirtos gyventojų pajamų mokesčio (GPM) paramos.

Miške yra ąžuolų, kuriems 140 - 160 metų. Galingos šakos, laisvai galinčios atlaikyt tiek erelių, tiek juodųjų gandrų lizdus. Šis sklypas vertingas jau ir pagal šių dienų vertinimus - jame galima steigti potencialią kertinę buveinę.

Sklypas yra ąžuolų botaniniame draustinyje, jo teritorijoje išskirtos vertingos miško buveinės: skroblynai ir aliuviniai miškai. Medynas įvairiarūšis, įvairiaamžis, medžių arde dominuoja 50 metų liepos su 90 metų eglėmis, šlapesnėse vietose – juodalksniais. Ženkli drebulių, beržų, ąžuolų priemaiša.

© Darius Babelis

Gyd. Janinos Breivienės dovanotas miškas

2,6 ha miško sklypas Anykščių raj., Kiaulėnų miške.

Janina Breivienė, kaip ir jos proseneliai bei proposeneliai, gimė ir augo prie pat šio miško. Mėgdavo eiti grybauti, uogauti (pilnus krepšius tempdavo namo). J. Breivienė – akių gydytoja, viena iš pirmųjų Sąjūdžio narių. Savo mintimis, patarimais bei moralinėmis nuostatomis – pavyzdys daugeliui. Nepriklausomybės metu atgautą mišką išsaugojo.

Jau ir šiandien į mišką nuvykus matyti, kad yra daug gyvastingos medienos, kuria gali džiaugtis ne tik žmonės, bet ir tūkstančiai įvairiausių organizmų.

Pusamžis (~60-80 metų) miškas - dominuoja eglės, su beržų, drebulių priemaiša. Pomiškyje yra perspektyvių ąžuoliukų, klevų - gražiai ateičiai. Pietinėje dalyje būta aliuvinio miško išlikę kupstai, keletas juodalksnių.

Smagu, kad nepaisant jauno amžiaus, jau yra pavirtusių beržų, eglių. Gana didelė su negyva mediena susijusių kempininių grybų įvairovė, rodančių sveiką miško masyvo ekosistemą. Dalis drebulių ir beržų greitu metu pasieks brandą, turėtų savaime retintis ir tankiai suaugęs eglynas – tad gyvastingos medienos bus ir ateity.

© Mindaugas Survila

Balbieriškio miškas #1

3 ha miško sklypas Prienų raj., Balbieriškio miške.

Pirmasis fondo įsigytas miško sklypas. Ant sklypo ribos auga dar gana jauna, bet jau įspūdinga 40-kamienė liepa. Balbieriškio miškų masyvas - tai didelė plačialapių ir mišraus miško sala derlinguose laukuose tarp Žuvinto rezervato ir Nemuno kilpų regioninio parko.

Visas sklypas patenka į Ąžuolų botaninio draustinio teritoriją. Didžiausia sklypo gamtinė vertybė – nustatytos 3 tipų Europos Bendrijos svarbos buveinės – žolių turtingi eglynai, skroblynai, aliuviniai miškai. Tai rodo, kad teritorija vertinga gamtiniu požiūriu ne tik Lietuvos, bet ir Europos mastu, nors kol kas neatitinka Kertinių miško buveinių statuso dėl per jauno medynų amžiaus.

Tai labai mišrus, įvairiaamžis, vidutinio amžiaus miškas augantis gana drėgnoje, o vietomis net šlapioje ar laikinai užmirkstančioje augavietėje. Sausesnėje masyvo dalyje dominuoja liepos, eglės, drebulės, ąžuolai, skroblai, drėgnesnėje – juodalksniai, beržai.

© Mindaugas Survila

Prof. Vytauto Smailio dovanotas miškas

1,58 ha miško sklypas Kauno raj., Garliavos sen., Žalgirio miške.

Pirmasis miškas, priimtas fondo globon. Profesorius V. Smailys sklypą padovanojo fondui tik sužinojęs apie jo įsisteigimą – dar vaikystėje įsišaknijusi gamtos, kaip vertybės, samprata išliko iki pat šių dienų: „Švarus oras, vanduo Lietuvoje – tai miškų nuopelnas.“

Tai gana jaunas, apie 75 metų amžiaus, mišrus, derlingos augavietės miškas. Dominuoja eglės, beržai, drebulės, juodalksniai, skroblai, lazdynai. Dalis miško šlapia - joje išskirta Europos bendrijos svarbos buveinė – pelkėti lapuočių miškai.

Medyne pavieniams medžiams žūvant pamažu atsiranda stambios negyvos (gyvastingos) medienos, kas sudaro sąlygas įsikurti retesnėms rūšims. Formuojasi retmės didindamos medyno mozaikiškumą, mikrobuveinių įvairovę.

Aptiktos 2 kertinių miško buveinių indikatorinės rūšys - samana tikroji garbuonė (Ulota crispa), bei kerpsamanė dvišakė skirstė (Metzgeria furcata). Netoliese 2020 m. registruotos saugomų paukščių rūšių - pilkosios meletos ir pilkųjų gervių - tuoktuvinės giesmės.

Rodyti daugiau

Komanda

„Sengirės fondo“ komandą sudaro gausi mokslininkų bei profesionalų komanda, vienijama bendro tikslo atkurti senąsias Lietuvos girias bei tikėjimo, jog tik veikiant išvien pasiekiama didžių dalykų.

 • Dr. Biruté Galdikas

  Sengirės fondo globėja, pasaulinio garso antropologė, gamtosaugininkė, edukatorė.

 • Mindaugas Survila

  Sengirės fondo idėjos autorius ir pagrindinis iniciatorius, dokumentinių filmų kūrėjas

 • dr. Mindaugas Lapelė

  Botanikas, gyvenimą paskyręs gamtos apsaugai bei visuomenės švietimui

 • dr. Ainis Pivoras

  Biologas, dirba botanikos, miško ekofiziologijos srityse

 • Aurelija Urbonavičiūtė

  Organizacijų kūrimo ir vystymo strategė

 • Vilius Striužas

  Advokatas, padedantis spręsti Fondo veiklos teisinius klausimus

 • Simonas Bastys

  Programuotojas, atsakingas už techninius Fondo sprendimus

 • Kristina Skindelytė

  Viešųjų ryšių strategė

 • Rimantė Paulauskaitė-Digaitienė

  Koordinatorė

 • Bendruomenės nariai ir rėmėjai

Prisidėk prie senųjų miškų išsaugojimo

Prisidėti galite dovanodami mišką, aukodami arba edukuodami apie sengires.

 • Dovanok mišką

  Jeigu turite miško ir nežinote, ar šis pateks į geras rankas - galite padovanoti „Sengirės fondui“, užtikrinsiančiam miško ir jame gyvenančių ekosistemų išsaugojimą.

 • Aukok pinigus

  Surinktos lėšos skiriamos privačių, senųjų girių sklypų įsigijimui, taip apsaugant jas nuo kirtimų ir žmogaus veiklos. Kiekvienas, nepriklausomai nuo to, ar prisidėjo prie fondo veiklos, ar ne, galės lankytis, medituoti ir stebėti verdantį sengirių gyvenimą.

  • Bankiniu pavedimu

   Prisidėkite jums patogiausiu būdu - per el. bankininkystę ar tiesioginiu pavedimu į banko sąskaitą.

   Paremti
  • Paypal

   Prisidėkite vienkartine ar nuolatine parama.

   Paremti fondą
  • 1.2% pajamų mokesčio

   Pildant GPM prašymą tereiks įrašyti VšĮ „Sengirės fondas“ paramos gavėjo kodą: 305433631

   Atmintinė, kaip pildyti formą.
   Jungtis prie EDS
 • Dalinkis informacija

  • Jeigu žinote, kad yra parduodamas senas, biologine prasme vertingas miškas - būtinai pasidalinkite su mumis informacija čia:

   Miško siūlymo anketa
  • Norintys prisidėti savo profesinėmis žiniomis ir darbais rašykite mums

   komanda@sengiresfondas.lt

   Tvaraus verslo atstovus, galinčius prisidėti, kviečiame susisiekti

   info@sengiresfondas.lt
  • Su artimaisiais, pažįstamais ir draugais dalinkitės žiniomis, istorijomis bei išgyvenimais, susijusiais su senosiomis Lietuvos giriomis

Sengirės fondo rėmėjai

Dėkojame visiems prisidėjusiems prie sengirių sukūrimo ir išsaugojimo.

Mokslininkai ir biologai

Prisideda prie fondo vizijos bei kasdienės veiklos, konsultuoja strateginiais, vertingiausių miškų atrinkimo, bioįvairovės, edukaciniais klausimais.

Dalia Bastytė - Cseh

herpetologė

dr. Eduardas Budrys

entomologas

dr. Reda Iršėnaitė

mikologė

Marius Karlonas

ornitologas

dr. Jurga Motiejūnaitė

mikologė

dr. Žydrūnas Preikša

ornitologas

dr. Valerijus Rašomavičius

botanikas

dr. Darius Stončius

ekologas

dr. Bronius Šablevičius

ornitologas

Vytautas Uselis

fitocenologas

Giedrius Vaivilavičius

malakologas

dr. Justinas Kilpys

klimatologas

dr. Ričardas Skorupskas

geografas

dr. Paulo Pereira

geografas, aplinkosaugos mokslininkas

Almantas Kulbis

gamtininkas

dr. Radvilė Rimgailė-Voicik

botanikė

dr. Laura Malinauskaitė

aplinkosauga

Profesionalai

Darius Babelis

fotografas

Romualdas Barauskas

fotografas

Renatas Jakaitis

fotografas

Vytautas Knyva

fotografas

Eugenijus Kavaliauskas

fotografas

Ieva Literskytė

dizainerė

Ugnė Balčiūnaitė

dizainerė

Ieva Dobilaitė

turinio strategė

Gediminas Užkuraitis

prekinio ženklo identiteto strategas

Andrius Grigorjevas

strategas

Raminta Lilaitė

viešųjų ryšių strategė

Gabrielė Vaineikytė

socialinės medijos specialistė

Eglė Plytnikaitė

švietimo turinio kūrėja

Aleksandr Čaplia

programuotojas

Justinas Vencius

koloristas

Agnė Stirnė

dizainerė, socialinės medijos specialistė

Austė Lukšaitė

duomenų analitikė

Karolina Želvė

švietimo turinio koordinatorė

Jonė Pivoraitė

miškų informacijos specialistė

Gabija Jurevičiūtė

projektų koordinatorė

Ieva Kaknevičiūtė

renginių organizatorė

Ignas Šalnaitis

turinio koordinatorius

Jonas Bertašius

projektų koordinatorius

Justė Kulikauskaitė

socialinės medijos specialistė

Linas Jankaitis

GIS specialistas

Paulius Slivinskas

dizaineris

Rūta Rosson

savanorių koordinatorė

Artūras Skurka

viešųjų ryšių ekspertas

Aurelija Belazaraitė

rėmimų koordinatorė

Austė Lukšaitė

duomenų analitikė

Brigita Mosiejauskė

miškų įsigijimo specialistė

Gedvilė Baniulienė

fotografė

Ieva Drutelienė

miškų įsigijimo specialistė

Lina Kukytė

turinio autorė

Marius Valasevičius

programuotojas

Raminta Lilaitė

viešųjų ryšių ekspertė

Rimvydas Markevičius

miškų informacijos analitikas

Toma Šilinaitė-Subačienė

dizainerė

Denis Vėjas

fotografas

Adomas Biveinis

duomenų analitikas

Gabija Savickytė

poveikio metrikų koordinatorė

Vilius Kaulinskas

duomenų analitikas

Adelė Banelienė

projektų koordinatorė

Diana Vaitkevičienė

fotografė

Edgaras Baltrušaitis

projektų koordinatorius

Ugnius Narutis

video turinio kūrėjas

Marius Valasevičius

programuotojas

Ambasadoriai

Dovilė Filmanavičiūtė

atlikėja

Vaiva Grainytė

rašytoja

Lina Lapelytė

menininkė

Andrius Mamontovas

atlikėjas

Kotryna Stankutė-Jaščemskienė

visuomenininkė

Jurga Šeduikytė

atlikėja

Giedrius Širka

atlikėjas

Rugilė Barzdžiukaitė

režisierė

Daiva Vaitkevičienė

istorikė

Vykintas Vaitkevičius

istorikas

Gintaras Varnas

režisierius

Gediminas Žilys

atlikėjas

Mila Monk

miško maudynių gidė

Neringa Rekašiūtė

fotografė, kūrėja

Vaiva Rykštaitė

rašytoja

Aurelija Plūkė

edukatorė

Rūta Meilutytė

plaukikė

Kamilė Gudmonaitė

režisierė, atlikėja

Berta Tilmantaitė

fotomenininkė, žurnalistė

Rėmėjai

„Audioteka” / UAB „AMK”

„Danos Gedvilienės fondas / Gabrielius ir Dana Gedvilos“

„Due fashion” / UAB „Indrės”

„Kvapų namai” / UAB „Kvapų namai”

„Merope“

„Nordic Investment Bank” / „Šiaurės investicijų bankas”

„Oxylabs” / UAB „TESO LT”

„ROCKIT” / VšĮ „Startuolių platforma”

„Slalomo akademija”

„Surink Lietuvą” / UAB „Gelos”

„Tylos knygynas“ / UAB „Dvi Tylos“

„Wikiloc Outdoor SL”

„Žalia giria“ / UAB „Gelsva“

„Žmonės cinema“ / VšĮ „Kino pasaka“

A. Fonseca

AB „Danske Bank“ darbuotojai

AB „Mano bankas”

Ada Abromaitytė

Adas Vasiliauskas

Adelė Banelienė

Adomas Čiburys

Adomas Paltanavičius

Adomas Rutkauskas

Adrian Carlo Bibiano

Advokatų kontora SORAINEN ir partneriai

Agnė Adomaitienė

Agnė Akromė

Agnė Alminaitė

Agnė Giraitytė

Agnė Hood

Agnė Jurkutė

Agnė Kelmelytė

Agnė Kostogriz-Masaitienė

Agnė Masiulytė

Agnė Miliauskaitė

Agnė Motiejauskienė

Agnė Našlėnienė

Agnė Oseckytė

Agnė Pacevičiūtė

Agnė Pranskevičienė

Agnė Pulokaitė

Agnė Šerpytytė

Agnė Sirgėdaitė / MB „Tarp vandenynų”

Agnė Stanevičiūtė

Agnė Vaišytė

Agnė Venckutė Aleksienė

Agnė Zabulionytė

Agnė Žilytė

Agnė Žukauskaitė

Agneta Venckutė

Agnieta Giunter

Agnietė Kairytė

Agnija Vysumirska

Agota Musteikytė

Ahmad Al Alwash

Ahonen Jukka Tapani

Aida Bradauskaitė

Aida Kerbedienė

Aidas Simanavičius

Aidas Slivinskas

Aidas Vaikutis

Aidė Laurinavičė

Aira Gecevičiūtė

Aistė Anaitė

Aistė Andziulevičiūtė

Aistė Araminaitė

Aistė Best

Aistė Birietaitė

Aistė Jokimčiūtė

Aistė Jokubonytė

Aistė Makackaitė

Aistė Malinauskienė

Aistė Melketaitė

Aistė Morkūnienė

Aistė Puidokaitė

Aistė Samsonovaitė

Aistė Zalaitė

Aistė Žalaitė

Aistė Zubrienė

Aistis Radavičius

Aiva Sutkevičiūtė

Aivaras Mickus

Aivaras Palubinskas

Ajida Stančienė

Akvilė Bulakaitė

Akvilė Juškevičienė

Akvilė Lapėnaitė

Akvilė Laurinavičiūtė

Akvilė Lingytė

Akvilė Milkevičiūtė

Akvilina Cicėnaitė - Charles

Albertas Mickėnas

Aldona Rozentalienė

Aleksandra Titarenko

Aleksandras Nikončukas

Alexis Keene

Algimantas Šutas

Algirdas Jankauskas

Algirdas Stoškus

Algis Mačiulis

Alina Zilik Lukoševičė

Allied Time USA

Alvydas Jurgis Vaitkevičius

Amati Walter

Amy Wong

Ana Valentukevičiūtė

Anastasija Volkova

André Glória

Andrėja Žilytė

Andrejus Beloziorovas

Andrejus Gaidamavičius

Andrejus Naumovas

Andrija Mičėnaitė

Andrius Adomavičius

Andrius Atkočiūnas

Andrius Bagdonas

Andrius Brencius

Andrius Butkevičius

Andrius Jatulevičius

Andrius Kašuba

Andrius Kavaliauskas

Andrius Matuliauskas

Andrius Peštenis

Andrius Ramonas

Andrius Šiaudinis

Andrius Smirnovas

Andrius Stašaitis

Andrius Steponaitis

Andrius Valiukevičius

Andželika Maurušaitytė

Aneta Dvarvytė

Ann-Maj Granstubb

Anna Sawicka

Anne Sofie Ludvigsen

Annebel Soer

Antanas Marcelionis

Antanas Saulius Kulakauskas

Antanas Ulčinas

Aras Pranckevičius

Ariana Kireilytė

Arijana Kotova

Arminas Daugvila

Arminas Raudys

Arnas Aukštikalnis

Arnas Gedvilas

Arnoldas Jadello

Arnoldas Kubilius

Artiom Magomedov

Artsiom Tkachuk

Artūras Dabkevičius

Arturas Leitzinger

Artūras Pupšys

Arūnas Čerkauskas

Arūnas Kalitovičius

Arūnas Rozenbergas

Arūnas Vrubliauskas

Åse Jerrhag

Asociacija „Menoklis“

Asta Balčiūnienė

Asta Grabauskienė

Asta Juršė

Asta Linartienė

Asta Milvydienė

Asta Petrilionienė

Asta Samulionytė

Asta Tumaitė

Asta Višinskaitė

Asta Zavackienė

Asta Žiurinskienė

Audra Skuodaitė

Audrė Chudinskaitė

Audrė Kubiliūtė

Audrius Bankauskas

Audrius Urbonavičius

Audrius Zujus

Augustė Ilbertė

Augustė Turčinavičiūtė

Augustinas Stankevičius

Auksė Jurevičiūtė

Auksė Miliukaitė

Auksė Širvytė

Aura Lomeikaitė

Aurėja Karvelytė

Aurelija Eigirdaitė

Aurelija Kavaliauskaitė

Aurelija Palivonienė

Aurelija Paškonytė

Aurelija Urbonavičiūtė

Aurimas Malinauskas

Aurimas Stabingis

Aurimas Urbonavičius

Aušra Bankauskaitė

Aušra Batutienė

Aušra Karklytė

Aušra Kybartaitė

Aušra Nedzinskienė

Aušra Surantienė

Aušra Žičkienė

Aušra Žilinskienė

Aušrinė Benediktavičiūtė

Aušrinė Gertrūda Stankutė

Aušrinė Kapočienė

Aušrinė Verbylaitė

Aušrys Gedvilas

Austė Juozapaitytė

Austė Minkauskienė

Austėja Gilvickaitė

Austėja Milvydaitė

Austėja Šidlauskaitė

Austėja Šimkutė

Austėja Tarailė

Aušvyda Kulikauskienė

Ąžuolas Buožius

Ąžuolas Sutkus

Ąžuolis Kasperavičius

Barbora Juozėnienė

Beata Fedorcovienė

Beata Griškevič

Beatričė Ceizarienė

Beatričė Juškaitė

Beleberda

Benas Arvydas Grigas

Benas Nekrošius

Benas Sabaliauskas

Benediktas Spirgys

Benme

Bernardo de Carvalho

Berta Tilmantaitė

Bindu Upadhyay

Birutė Kapustinskaitė

Birutė Markevičiūtė

Birutė Turauskienė

Brenda Giselle Alfaro Balbuena

Brigita Margenytė

Brigita Mosiejauskė

Carmen Schmidle

Catnip Electronics

Čepienė

Česlovas Klinkevičius

Charlie Johnson

Chiem Bresser

Christina Lindberg

Claudia Pischler

Dag Erik Nygaard

Daina Gončiauskienė

Daina Pupkevičiūtė

Dainius Balšaitis

Dainius Guleckis

Dainius Stasiūnas

Dainius Žiūra

Dainora Trongale

Daiva Buknienė

Daiva Černytė

Daiva Juškienė

Daiva Kiršytė

Daiva Maskoliūnienė

Daiva Plerpaitė

Daiva Šernaitė

Daiva Švaikauskienė

Daiva Urbštienė

Dalia Ačienė

Dalia Alėbienė

Dalia Bastienė

Dalia Ruskonienė

Dalia Sverdiolienė

Dalius Dobravolskas

Danas Razbadauskas

Dangerutė Kižytė

Daniel Combellick

Danielis Prokopovičius

Danutė Zilis

Danyle Saleika

Darijus Vilčinskas

Darius Abalikšta

Darius Narmontas

Darius Petkevičius

Darius Simaitis

Daud Sihombing

Daumantas Matulis

Daumilas Ardickas

David Timothy Devos

Deimantė Brūkštaitė

Deimantė Čiokštinaitė

Deimantė Latvytė

Deividas Černauskas

Deividas Seferis

Denis Vanpoucke

Diana Katauskaitė

Diana Naruševičienė

Diana S

Diana Sosnovskaja

Diana Vaitkevičienė

Domantas Jakučionis

Domas Baltakys

Domas Girtavičius

Domas Vytautas Džiaugys

Domilė Gotovtaitė

Dominic Goode

Dominyka Adomaitytė

Dominyka Jo

Dominyka Jonušienė

Dominyka Kancytė

Dominyka Mikšėnaitė

Dominykas Petuška

Dominykas Stasiūnas

Donata Radžiūnaitė

Donata Raos

Donatas Latviūnas

Donatas Murauskas

Donatas Podėnas

Donatas Sudentas

Dorotėja Budaitė

Dovilė Blankutė

Dovilė Čiurilovičiūtė

Dovilė Dovydėnienė

Dovilė Filmanavičiūtė

Dovilė Grigaliūnaitė

Dovilė Marozaitė

Dovilė Mėlynytė

Dovilė Murauskaitė

Dovilė Riškuvienė

Dovilė Rusakovaitė

Dovilė Stankevičiūtė

Dovilė Troskovaitė

Dovilė Vaitekūnaitė

Dovilė Zuozaitė-Veteikienė

Dovydas Pėkus

Drew Lewis

Džiugas Davainis

E K

E.R.

Edgaras Galminas

Edgaras Mitašiūnas

Edita Ekici

Edita Karosienė

Edita Noreikienė

Edita Rimkė

Edita Sėdaitytė

Edita Simanavičienė

Edmundas Petrusaitis

Eduardas Juška

Edvarda Bivainė

Edvarda Reičiūnaitė

Edvinas Černiauskas

Egidija Deveikytė

Egidijus Norvila

Egidijus Vosylius

Eglė Bieliauskaitė

Eglė Brundzaitė

Eglė Burdulienė

Eglė Čekanavičiūtė

Eglė Jasevičiūtė

Eglė Juzėnaitė

Eglė Kirdulytė

Eglė Kryžanauskaitė

Eglė Kulbokaitė

Eglė Martišė

Eglė Matulionytė

Eglė Mickevičiūtė

Eglė Narbutaitė

Eglė Pankaitė

Eglė Petkevičiūtė

Eglė Plytnikaitė

Eglė Remeikaitė

Eglė Šatkutė

Eglė Šeikienė

Eglė Simonavičiūtė

Eglė Širvytė

Eglė Stonkė

Eglė Tamos

Eglė Varkojūtė

Eglė Vektarytė

Eglė Vičiuvienė

Eglė Vilutienė

Eglė Visakavičiūtė

Eimantas Jankauskas

Eimantas Žeimys

Eimantė Šablinskienė

Einaras Matijošaitis

Eivina Lazickaitė

Elena Česnaitė

Elena Čėsnaitė

Elena Gelžinytė

Elona Ilgiuvienė

Elona Lovčikienė

Elvyra Jaroščiukaitė

Elvyra Vaitkuvienė

Ema Andrijauskaitė

Emilija Antanavičiūtė

Emilija Čivilytė

Emilija Latėnaitė Bieliauskienė

Emilija Lazdanaitė

Emilija Martinkevič

Emilija Žilinskaitė

Emilis Ruželė

Emma Bučinskienė

Enrika Brigytė

Erik Knudsen

Erika Jurevičiūtė

Erika Mamonovaitė

Erika Stankevičiūtė

Erika Urbelevič

Erika Valentinavičienė

Ernesta Smilingytė

Ernesta Trainytė

Ernestas Nakrevičius

Ernestas Zaloga

Eugenijus Orlauskas

Eugenijus Petrošius

Eugenijus Timofejevas

Eva Bakienė

Evaldas Ūsas

Evandželina Petukienė

Evelina Dapkutė

Evelina Malašauskaitė

Evelina Sosnovskaja

Evelina Venckutė

Feliksas Abrukauskas

Florine Lecomte

Francesco Barbato

Gabija Baranauskaitė

Gabija Chomskytė

Gabija Jurevičiūtė

Gabija Radžiūtė

Gabija Savkina

Gabrielė Bastytė

Gabrielė Čiužauskaitė

Gabrielė Jerosine

Gabrielė Katinė

Gabrielė Lenkauskaitė

Gabrielė Paurytė

Gabrielė Pobedinskė

Gabrielė Smaižytė

Gabrielė Valantinaitė

Gailutė Mazuch

Gedimina Statulevičienė

Gediminas Pučkis

Gediminas Rekašius

Gediminas Žurauskas

Genadijus Amankavičius

Gerald Salters

Gerda Baltrušaitė

Gerda Striškaitė-Greičė

Gerda Surgautaitė

Giedrė Aleksandravičiūtė

Giedrė Ašmonaitė

Giedrė Beisytė

Giedrė Belousova

Giedrė Brenciūtė

Giedrė Gerda Šeirė

Giedrė Godienė

Giedrė Juknevičiūtė

Giedrė Kavaliūnaitė

Giedrė Misevičiūtė

Giedrė Nacevičienė

Giedrė Navikė

Giedrė Razgutė

Giedrė Špatkauskaitė

Giedrė Žaliauskaitė

Giedrius Bielskis

Giedrius Bunevičius

Giedrius Pakalka

Giedrius Riauba

Giedrutis Klimkevičius

Gina Beinoravičiūtė

Gintaras Kovaitis

Gintarė Čepukaitytė

Gintarė Gerbauskienė

Gintarė Grašytė

Gintarė Gurevičiūtė-Gailė

Gintarė Jankauskaitė

Gintarė Januševskaitė

Gintarė Jasinskaitė

Gintarė Kapočiūtė

Gintarė Latvytė

Gintarė Pakulytė

Gintarė Pelakauskienė

Gintarė Razbadauskienė

Gintarė Stanevičiūtė

Gintarė Šukytė

Gintarė Viselgienė

Gintautas Daunys

Gintautė Riabovaitė

Gintautė Venckuvienė

Gintė Ivanauskienė

Gintė Jokubaitienė

Gintvilė Giedraitienė

Gitana Gabalytė

Gitte Ludvigsen

Goda Milašiūtė

Goda Noruševičiūtė

Goda Razgūnaitė

Goda Sodeikaitė

Gražina Adamonytė

Gražina Žilinskaitė

Gražvydė Valeikaitė

Greta Ajujytė

Greta Andriulytė

Greta Avalasevičiūtė

Greta Giedraitytė

Greta Janutytė

Greta Jurkevičiūtė

Greta Klusovskytė

Greta Malinauskaitė

Greta Petrauskaitė

Greta Rožėnaitė

Greta Stankevičiūtė

Greta Valentukevičiūtė

Greta Varanavičiūtė

Grėtė Bružaitė

Grinvydas Kareiva

Grinvydas Špelveris

Guoda Gražulytė

Gustė Kairytė

Gytė Gerulaitytė

Gytis Braždžiūnas

Gytis Gudas

Hala Abdelnour

Haroldas Kasparavičius

Haylie Stanevich

Henrika Masiulytė

Hr. A Vinskas

Ieva Ašmonienė

Ieva Badaukytė

Ieva Balčiūnė

Ieva Benetė

Ieva Brikė

Ieva Buivydaitė

Ieva Bukelskytė

Ieva Daužickaitė

Ieva Dovidavičiūtė

Ieva Drutelienė

Ieva Jankauskaitė

Ieva Kačinskaitė-Urbonienė

Ieva Kaknevičiūtė

Ieva Keliauskaitė

Ieva Macius

Ieva Padegimaitė

Ieva Pauliukevičiūtė

Ieva Radzevičiūtė

Ieva Rojūtė

Ieva Samulionytė

Ieva Šapokaitė

Ieva Stašelytė

Ieva Sulskutė

Ieva Timinskaitė

Ieva Toleikytė

Ieva Toropovaitė

Ieva Vitkevičienė

Ieva Zamaraitė

Ieva Zenevičienė

Ignas Budnikas

Ignas Garbauskas

Ignas Lokcikas

Ignas Šalnaitis

Ignas Saparis

Ignas Siniauskas

Ignas Vaitkunskas

Ignotas Gražys

Igor Rocha

Igor Severjanov

Igoris Šerstobojevas

Ilona Mineikytė

Ilona Stankevičiūtė

Imbrasienė Ingrida

Ina Kasputienė

Indrė Bagdonaitė

Indrė Bagžiūtė

Indrė Balčėtytė

Indrė Čepulytė

Indrė Činikė

Indrė Gaigalienė

Indrė Gražulienė

Indrė Grigaliūtė

Indrė Guntulionytė

Indrė Juozapaitytė

Indrė Kabišiūtė

Indrė Kontrimienė

Indrė Leskauskaitė

Indrė Mackevičiūtė

Indrė Martinkienė

Indrė Mertinienė

Indrė Miselytė

Indrė Namikaitė

Indrė Pušinaitytė

Indrė Šalčiūtė

Indrė Smirnova

Indrė Surgelytė

Indrė Vėtaitė

Indrė Vilkelė

Indrė Viršilaitė-Juozapavičė

Indrė Viseckaitė

Inesa Dagytė

Ineta Juškienė

Inga Gasparavičiūtė

Inga Lukoševičiūtė

Inga Makuškienė

Inga Merkytė

Inga Pamarnackienė

Inga Remeikė

Ingrida Balsevičienė

Ingrida Baltrušytė

Ingrida Jakubkienė

Ingrida Kirkliauskaitė

Ingrida Leitans

Ingrida Olendraitė

Ingrida Sarkanaitė

Ingrida Valantiejūtė

Ingrida Vizbaraitė

Irena Grigas

Irena Rapševičiūtė

Irena Švelnikienė

Irena Valaitytė

Irma Kirklytė

Irma Pužauskaitė

Irmantas Degutis

Irmantas Kakaras

Irmantas Rimkus

Isabela Olaru

Jeremy Whittingham

Jevgenija Milner

Joana Česnaitė

Joern Steuding

Jogaila Mackevičius

John Pope

Jokūbas Rybelis

Jokūbas Sadukas

Jolanda Truikienė

Jolanta Gegelevičiūtė

Jolanta Kaminskienė

Jolanta Marija Teišerskytė

Jolanta Mažeikaitė

Jolanta Medekšienė

Jolanta Pateckaja

Jolanta Schäfer

Jolanta Sondaitė

Jolanta Zabulytė

Jolita Bujokienė

Jolita Jančytė

Jolita Katkutė

Jolita Palekaitė

Jolita Z.

Jonas Albrektas

Jonas Bertašius

Jonas Jurgaitis

Jonas Katauskis

Jonas Marcinkevičius

Jonas Sprindys

Jonas Strazevičius

Jonė Bartininkaitytė

Jonė Leščinskaitė

Jonė Pivoraitė

Jonušas Laimonas

Jordis Satunas

Jorge Flores González

Jovita Lizūnaitė

Jovita Markevičiūtė

Jovita Žiobakaitė

Judit Nemeth

Julija Činčytė

Julija Duoblytė

Julija Konovalovaitė

Julija Naujikaitė

Julija Rusakovaitė

Julija Slipkauskaitė

Julita Dargytė

Julita Petruninaitė

Julita Šapolė

Julius Barzdaitis

Julius Barzdėnas

Julius Kudarauskas

Juozas Juškauskas

Jūra Monika Jakučiūnienė

Jūratė Augustienė

Jūratė Dabkevičiūtė

Jūratė Glodienytė

Jūratė Gylytė

Jūratė Kriaučiūnienė

Jūratė Laukytė

Jūratė Levickaitė

Jūratė Mameniškytė

Jūratė Radėnaitė

Jūratė Slepikaitė

Jurga Čižikaitė

Jurga Motiejūnaitė

Jurga Urmonaitė

Jurga Zelvarienė

Jurgita Juodytė

Jurgita Ratkevičiūtė

Jurgita Simaitytė

Jurgita Vaitkutė

Justas Baziulis

Justas Kiunas

Justas Raibikis

Justas Sindaravičius

Justė Eigminaitė

Justė Grigalauskienė

Justė Ivanauskaitė

Justė Kukučionė

Justė Stanevičiūtė

Justė Vinder

Justė Žilionytė

Justina Aglinskaitė

Justina Anglickytė

Justina Anušauskaitė

Justina Jasinskė

Justina Kalvelytė

Justina Kaminskaitė

Justina Kučinskė

Justina Kunickaitė

Justina Kurganaitė

Justina Matuliauskienė

Justina Mickonytė

Justina Sapolaitė

Justina Šarkaitė

Justina Šeškaitė

Justina Šiugždaitė

Justina Syvokienė

Justina Šyvokienė

Justinas Garbštas

Justinas Grinius

Justinas Jakštonis

Kamilė Andriuškaitė

Kamilė Šliažaitė

Kamilė Strumskytė

Kamilė Taleikytė

Karolina Alseikaitė

Karolina Bagdonė

Karolina Bilytė-Žukė

Karolina Kuodytė

Karolina Lukminė

Karolina Pavilonytė

Karolina Petruškevičiūtė

Karolina Povilonytė

Karolina Šarauskaitė

Karolina Šiburkytė

Karolina Želvė

Karolis Jurkus

Karolis Kaupas

Karolis Krukonis

Karolis Šliažas

Kasparas Laureckis

Katažina Bitovt

Katsiaryna Sadouskaya

Kazys Tomas Baniulis

Kęstas Vainavičius

Kęstutis Čepas

Kęstutis Čepėnas

Kęstutis Petrauskas

Kęstutis Pusčius

Kęstutis Reklaitis

Kira Bykova

Klaipėdos lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“

Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“

Konstantinas Kirpota

Kornelija Misiūnaitė

Kostas ir Daiva

Kostas Trusas

Kotryna Krisiūtė

Kotryna Pališkytė

Kotryna Stankutė-Jaščemskienė

Kotryna Strelčiūnaitė

Kotryna Zvirelė

Kristė Elena Krupoviesaitė

Kristijonas Vizbaras

Kristin Sawras

Kristina Abariūtė

Kristina Andrašiūtė

Kristina Bajorienė

Kristina Barniškytė

Kristina Butavičiūtė

Kristina Gruodytė

Kristina ir Giedrius Leliūgos

Kristina Jakinevičiūtė

Kristina Jociute

Kristina Jurevičiūtė

Kristina Karvelytė

Kristina Krasuckaitė-Chvirago

Kristina Lipskaja

Kristina Motytė

Kristina Mozūrienė

Kristina Šadžiūtė

Kristina Simonaitytė

Kristina Svetikienė

Kristina Tylaitė

Ksenija Alejnikova

Labdaros ir paramos fondas „SATORI“

Laima Arlauskaitė

Laima Bartkė-Natkevičiūtė

Laima Grižaitė

Laima Maslauskaitė

Laima Meškelė

Laima Šarova

Laima Surgautaitė

Laimonas Butkus

Laimonas Vaičius

Laimutė Mozūraitienė

Lana Redmonds

Lapinskė Kotryna

Laura Kirkilaitė

Laura Mlečkaitė

Laura Petkutė

Laura Strazevičiūtė

Laura Stumbrienė

Laura Valiukonė

Laura Vašurenkaitė

Laura Žičkutė

Laurita Peleniūtė

Lauryna Keraitė

Laurynas Čičelis

Laurynas Dranseika

Laurynas Kublickas

Laurynas Paulauskas

Laurynas Petraitis

Laurynas Tumonis

Laurynas Urbonavičius

Laurynas Vaitulevičius

Lėja Virganavičiūtė

Leokadija Suveizdienė

Leonas Sabataitis

Leonidas Žiriakovas

Liana Liutkienė

Lidija Aubin

Liepa Girskaitė

Liepa Kairytė

Ligita Gedvilaitė

Lijana Combellick

Lilija Milašienė

Lina Bagdzevičiūtė

Lina Bartkutė

Lina Bielinytė

Lina Čižaitė

Lina Daugintytė

Lina Fisheye

Lina Gabrijolavičienė

Lina Jurgelionytė-Šmukštienė

Lina Kančelskytė-Trukšinė

Lina Karvelytė

Lina Kukytė

Lina Kunickienė

Lina Meškonytė

Lina Mociūnaitė

Lina Pareigienė

Lina Pilibavičiūtė

Lina Skardžiūtė

Lina Skukauskė

Lina Staugaitytė

Lina Survilaitė

Lina Učkuronė

Lina Venclovaitė

Linas Augaitis

Linas Dumčius

Linas Jusionis

Linas Mackevičius

Linas Plytnikas

Linas Samanavičius

Linas Sargautis

Linas Virbalas

Lindsay Morrison

Liucija Zubrutė

Liuda Kučinskienė

Liudas Bakšys

Liudmila Draugelė

Liudmila Rudzianskienė

Liutauras Breivė

Liutauras Grigonis

Lolita Čepulytė-Stoškienė

Lora Gogelytė

Lorenzo De Luca

Loreta Bilžienė

Loreta Jaugienė

Loreta Markevičiūtė

Ludovič Robert

Luka Saparnytė

Lukas Dvarionas

Lukas Gaižauskas

Lukas Kontenis

Mambu Tech B.V. / UAB „Mambu“

Mantas Gelūnas

Mantas Kočiūnas

Mantas Sladkevičius

Mantas Tarabilda

Mantas Želys

Mantė Surgautaitė

Marek Voida

Margarita Bukšnaitytė

Maria Frieling

Maria Gouseti

Maria Lawaetz

Marija Mažulienė

Marija Petkienė

Marija Sargautė

Marija Steiblienė

Marija Toropceva

Marija Tunkevičiūtė

Marijus Tidikas

Marina Rickevičienė

Marion Alfano

Marius Dobilas

Marius Juknevičius

Marius Rimkus

Marius Ruginis

Marius Serbenta

Marius Šilinskas

Marius Sumanas

Marius Tomaševičius

Marius Viliūnas

Marius Vosylius

Mark Stuart Butler

Mark Timmerman

Markas Puidokas

Martins Lukins

Martynas Charevičius

Martynas Kazlauskas

Martynas Martišius

Martynas Miliauskas

Martynas Norkus

Martynas Sabaliauskas

Martynas Šaumanas

Martynas Verbušaitis

Martynas Vernys

Matas Stankevičius

Matas Valius Ramoška

Matteo Noseda

Maximilian Hug

Mažeikių lopšelis-darželis „Gintarėlis“

MB „Adprintus”

MB „Biomika“

MB „Blue Oceans PR”

MB „Flumens“

MB „Koditus”

MB „Kontervita”

MB „Marticap” / Martynas Visockas

MB „Miško šviesos“

MB „Pelninga Investicija”

Meda Komkaitė

Meilė Pečiulytė

Melinda Beuf

Michaela Kettner

Michail Kargakis

Miglė Belovienė

Miglė Gedminė

Miglė Jakštaitė

Miglė Končytė

Miglė Markulytė

Miglė Mickonytė

Miglė Staškevičienė

Milda Adomavičienė

Milda Adomaviečienė

Milda Autukaitė

Milda Daugėlaitė

Milda Galiciūnaitė

Milda Kolesinskaitė

Milda Laužikaitė

Milda Sakalauskaitė

Milda Simanauskaitė

Milda Stepukinė

Milda Toliušytė

Milda Urbonaitė

Milda Vakarinaitė

Milda Zolubaitė

Milena Kolesinskaitė

Mindaugas Bliudžius

Mindaugas Bulevičius

Mindaugas Juozapavičius

Mindaugas Kanišauskas

Mindaugas Kuprionis

Mindaugas Pocius

Mindaugas Rukavičius

Mindaugas Užubalis

Mindaugas Vilkickas

Mindaugas Žukauskas

Mingailė Dadurkevičiūtė

Mintarė Varanavičiūtė

Modesta Žemgulytė

Mokyklos „Saulės Gojus” „Marso” antrokų klasė

Mokyklos „Saulės Gojus” „Merkurijaus” ketvirtokų klasė

Mokyklos „Saulės Gojus” „Žemės” pirmokų klasė

Mona Jančytė

Monika Balčiauskaitė

Monika G

Monika Karčemarskaitė

Monika Kaupaitė

Monika Kazlauskaitė

Monika Kunigonytė

Monika Kuzminskaitė

Monika Lausytė

Monika Lekeckaitė

Monika Malinauskaitė

Monika Meilutė

Monika Neverdauskaitė

Monika Pašukonytė

Monika Petronienė

Monika Pukaitė

Monika Raugevičiūtė

Monika Sakalauskaitė

Motiejus Ėringis

Mykolas Dumčius

Nadežda Traškina

Naglis Jonaitis

Naglis Juozapas Žemaitis

Natalija Valavičienė

Nebula Moments

Nerijus Čereška

Nerijus Domarkas

Nerijus Jurėnas

Nerijus Lamanauskas

Nerijus Miskelis

Nerijus Rimkus

Nerijus Vabolis

Neringa Bliūdžiūtė

Neringa Buzavaitė

Neringa Drungilaitė

Neringa Gazic

Neringa Gricė

Neringa Liubinienė

Neringa Mažeikytė

Neringa Rekašiūtė

Neringa Thariani

Neringa Tumėnaitė

Nerius Tradišauskas

Nguyen The Hoang

Nijolė Anusaitė

Nijolė Šomkienė

Nijolė Šulcaitė

Nojus A. Bendoraitis

Nora Mžavanadze

Odeta Maziliauskaitė

Odeta Morkūnienė

Odeta Staponkutė-Juršėnienė

Odeta Venckienė

Olga Stremauskaitė

Olga Tkačenko

Ona Drobelienė

Ona Kazakevičienė

Ona Nagreckaitė

Onder Ozcan

Onutė Grigaitė

Osmandas Daugėla

Ovidijus Urnižius

Palekų šeima

Palmyra Bukčaitė

Patricia Rodas

Patricija Vingytė

Paul Aaronson

Paula Urmulevičiūtė

Paulė Tamašauskaitė

Paulina Liaugaudaitė

Paulina Steponavičiūtė

Pauline Haddad

Paulius Barakauskas

Paulius Baranauskas

Paulius Barauskas

Paulius Laukaitis

Paulius Macijauskas

Paulius Mark

Paulius Normantas

Paulius Orda

Paulius Svilainis

Paulius Vaitkūnas

Paulo Bettencourt Lemos

Paulo Lemos

Pavel Rogovic

Penny Weaver

Petras Jonušas

Petras Vilutis

Povilas Kamantauskas

Povilas Martinkėnas

Povilas Šafranauskas

Povilas Šorys

Povilas Tamošauskas

Povilas Verslovas

Pranas Šoblinskas

Prieglius Paulius Žuklys

Raimonda Douglass

Raimonda ir Nikolajus

Raimonda Mackevičiūtė

Raimonda Notrimaitė

Raimonda Paulauskaitė

Raimonda Pukienė

Raimondas Drabkinas

Raimondas Juodka

Raimundas Leugaudas

Raminta Daukšienė

Raminta Pike

Raminta Raskauskaitė

Raminta Rusovičiūtė

Raminta Sinkevičė

Ramūna Šukienė

Ramūnas Bičiulaitis

Ramūnas Kulbokas

Ramūnas Laucius

Ramūnas Paškevičius

Ramūnas Rudžionis

Ramunė Petuchovaitė

Ramunė Žilinskienė

Ramutė Radėnienė

Rapolas Ručinskas

Rasa Bielskytė-Masiokė

Rasa Buikauskaitė

Rasa Gzelkytė

Rasa Jančiauskienė

Rasa Juodišienė

Rasa Jurkonienė

Rasa Lakytė

Rasa Makaveckienė

Rasa Markevičienė

Rasa Mažuikienė

Rasa Mišeikytė

Rasa Miškinytė

Rasa Mockienė

Rasa Pilelienė

Rasa Platakytė

Rasa Radzevičienė

Rasa Sceponavičiūtė

Rasa Tamošiūnienė

Rasa Zubauskaitė

Raudondvario jogų bendruomenė

Reda Gudelevičiūtė

Reda Juškevičienė

Reda Yosefor

Regina Kalinauskienė

Remigijus Pinigis

Remutė Židonienė

Remy Salters

Renata Kilinskaitė

Renata Paliukaitė-Razmaitė

Renata Sagatauskė

Renata Vitkauskė

Renatas Turčinavičius

Ričard Siliuk

Ričardas Balčiauskis

Ričardas Barkauskas

Ričardas Skorupskas

Richard Gibson

Richardas Lenart

Rima Proscevičiūtė

Rimantas Čepaitis

Rimantas Sagatas

Rimantas Vaišnys

Rimantė Paulauskaitė-Digaitienė

Rimas Valeikis

Ringa Sauserytė

Rita Balsevičiūtė

Rita Radzevičiūtė

Robert Stupak

Roberta Einorytė

Robertas Navakas

Rokas Gelažius

Rokas Laucius

Rokas Šiugžda

Rokas Žemaitis

Rolandas Remeikis

Roman Nathanael

Romas Volungevičius

Rosita Rameikaitė-Gaidimavičienė

Rosita Valuckytė

Rudolf Nagy

Rugilė Jankauskytė

Rugilė Kvasytė

Rugilė Navickaitė

Rugilė Razminaitė

Rugilė Žukauskaitė

Rūta Augytė

Rūta Balaišaitytė

Rūta Baškytė

Rūta Giniūnaitė

Rūta Goštautaitė

Rūta Jagminaitė

Rūta Jakštaitė

Rūta Jankūnaitė

Rūta Kruliauskaitė

Rūta Kuodytė

Rūta Litvinaitė

Rūta Makauskienė

Rūta Marcinkevičiūtė

Rūta Marija Rimkienė

Rūta Markevičiūtė

Rūta Masiūlytė

Rūta Murnikaitė

Rūta Nekiūnaitė

Rūta Pelikšienė

Rūta Ramanauskienė

Rūta Slavinskaitė

Rūta Tamulaitė

Rūta Večerskaitė

Rūta Vencienė

Ruth Boulter

Rytis Ardzijauskas

Rytis Kančys

Rytis Martikonis

Rytis Martinkonis

Rytis Vilkonis

S. Nakrošytė

Sachiko Tanaka

Sally Souraya

Salvija Mulevičienė

Samanta Glemžienė

Sandra Baranauskienė

Sandra Giedraitienė

Sandra Kasperavičienė

Sandra Kuodytė

Sandra Liniovaitė

Sandra Pangonytė

Sandra Sokolova

Santa Bungardaitė

Sarah Whitfield

Šarūnas Bogušis

Šarūnas Macijauskas

Šarūnas Straigis

Šarūnas Urbaitis

Šarūnas Volungevičius

Šarūnė Budrė

Šarūnė Pečiukonytė

Saulė Kemėraitė

Saulė Kondra

Saulius Dambrauskas

Saulius Menkevičius

Saulius Pundys

Saulius Rimutis

Sergej Gerasimov

Sergej Logis

Severija Krogh

Sigita Andrulionytė

Sigita Barniškienė

Sigita Doblytė

Sigita Ignatavičiūtė

Sigita Morkūnaitė

Sigita Pettifer

Sigita Ramanaitė

Sigita Senulytė

Sigitas Petrauskas

Silvija Jauniūtė

Silvija Stroganovaitė

Silvija Telksnytė

Simona Bakšytė

Simona Bekeraitė

Simona Galeckaitė

Simona Gulbinė

Simona Maironytė

Simona Mockutė

Simona Pošiūnaitė

Simona Soltytė

Simona Voveriūnaitė

Simona Žiūkaitė

Simonas Jurgionis

Simonas Kunickas

Simonas Narbutas

Skaistė Jogelaitė

Skaitė Girtienė

Skirmantas Gluosnis

Skirmantė Kubiliūtė

Smiltė Bikulčienė

Sonata Packevičiūtė

Sonata Žalneravičiūtė

Stasele J. Illustration

Staselė Jakunskaitė

Staselė Kepežinskė

Stephen Sturmer

Steve & Samantha

Steven Jonathan Salter

Svajus Asadauskas

Tadas Arnašius

Tadas Eimontas

Tadas Lapinas

Tadas Rickevičius

Tadas Tabulevičius

Tadas Vaitmonas (MB SOAR PRODUCTIONS BALTIC)

Tadas Vibrantis

Tautvydas Grinius

Tautvydas Skipitis

The Whub / MB „Kuriančios moterys“

Thomas van de Bospoort

Titas Aleksandravičius

Titas Drevinskas

Titas Kunca

Titas Muterlevičius

Titas Vertelka

Toma Gudelytė

Toma Subačienė

Tomas Aidietis

Tomas Digaitis

Tomas Gasionis

Tomas Jankauskas

Tomas Juodeška

Tomas Mačiulaitis

Tomas Miksa

Tomas Mikulis

Tomas Murauskas

Tomas Nickus

Tomas Niurka

Tomas Oicenka

Tomas Paulauskas

Tomas Šilys

Tomas Skara

Tomas Stanislauskas

Tomas Tarabilda

Tomas Urbonas

Tomas Veršinskas

Tomas Vitulskis

Tomas Vitvickis

Traku Dd

TRASH kultur

UAB “Eternia Solar LT” / UAB “Sun Investment Group”

UAB „Advantes technologies“

UAB „Armalda“ / Protezavimo - implantavimo klinika

UAB „Avea Holding”

UAB „Bio Circle Balticum”

UAB „Cargo 24”

UAB „Eurometas”

UAB „Euromonitor International“

UAB „Flexpro“

UAB „JCDecaux Lietuva“

UAB „LENDAS”

UAB „Light conversion“ darbuotojai

UAB „MailerLite“

UAB „Market Smart”

UAB „Masterclass LT“

UAB „Novialis”

UAB „Ornitostogos”

UAB „Pixelmator Team“

UAB „Rait”

UAB „Real Game“

UAB „Rubineta“

UAB „Šeimyniškių verslo centras“

UAB „Šviesus kiemas“

UAB „WebRobots“

UAB „Žaliuomenė“

UAB ACALA Group

Ugnė Alsytė

Ugnė Balčiūnaitė

Ugnė Gudžinskaitė

Ugnė Gudžinskaitė Jonas Šiurys

Ugnė Jurgaitytė

Ugnė Kaulinytė

Ugnė Kuzminskaitė

Ugnė Rinkevičiūtė

Ugnė Snieškaitė

Ugnė Staskauskaitė

Ugnė Steponavičiūtė

Ugnė Urbelytė

Ugnė Valiukaitė

Ugnius Raugalas

Ūla Giniotytė

Ūla Staigytė

Ūla Žiūraitė

Ulė Asta

Ulijona Odisarija

Upndev / MB „Pavojingos idėjos“

Uršulė Padagienė

Urtė Karklienė

Urtė Prialgauskaitė

Urtė Sabutytė

Urtė Staniūtė

Urtė Vaitiekūnaitė

Vaida Janušytė

Vaida Kikilis

Vaida Kirkliauskaitė

Vaida Loginova

Vaida Šnirienė

Vaida Statkevič

Vaida Survilienė

Vaida Utkaitė

Vaida Valatkaitė

Vaidotas Gaidelis

Vaidotas Kaukėnas

Vaidotas Stankus

Vaidotas Statulevičius

Vaidrius Smilinskas

Vaiva Beržanskienė

Vaiva Grainytė

Vaiva Grigaliūnaitė

Vaiva Laucytė

Vaiva Rykštaitė

Valda Niedvarienė

Valdas Butvilas

Valdas Kulvinskas

Valdas Povilaitis

Valdas Šimčikas

Vanda Dovydaitytė

Vida Kirilovienė

Vida Mikailionienė

Vidas Jaunius

Vidas Kregždė

Vidas Morkūnas

Vidas Vilčinskas

Vidmantas Tatarūnas

Viktoras Deveika

Viktoras Mykolaitis

Viktoras Prokofjovas

Viktorija Babič-Lošienė

Viktorija Baliukynaitė

Viktorija Beniulienė

Viktorija Bernotaitė

Viktorija Daujotytė

Viktorija Jaškūnaitė

Viktorija Lukševičiūtė

Viktorija Mikalajūnaitė

Viktorija Raibužytė

Viktorija Viburė

Vilda Rečiūnaitė

Vilia Baksys Mori

Vilia Mori

Vilija Gaižauskaitė

Vilija Stremaitytė

Vilius Drevnickis

Vilius Jurgelevičius

Vilius Kaulinskas

Vilma Abramovič

Vilma Ferrari

Vilma Ramašauskaitė

Vilma Skendelytė

Vilma Ūsaitė

Vilma Veronika Griauzdaitė

Viltautė Žvirzdinaitė

Viltė Brilingaitė

Viltė Šimanskaitė

Vincas Žalimas

Vincent Pang

Violeta ir Artūras Imshos

Violeta Keršienė

Virgilija Guogienė

Virgilijus Bernatonis

Virgilijus Jočys

Virginija Imanbajeva

Virginija Liupsevičiūtė

Virginija Liupševičiūtė

Virginija Sinkevičiūtė

Vismantė Apukaitė

Vita Keturkienė

Vita Kraičinskė

Vita Monkuvienė

Vita Pilitauskaitė

Vitalija Jakštienė

Vitalija Tučė

Vitas Pranarauskas

Vladas Ambrutis

VšĮ „idrama”

VšĮ „Kultūrinės ir organizacinės idėjos“

VšĮ „Robotikos mokykla“

VšĮ „Sengirė“

Vydūnė Šležaitė

Vykintas Balčiūnas

Vykintas Vaitkevičius

Vyta Martinavičienė

Vytaurė Banytė

Vytautas Ašeris

Vytautas Audzijonis

Vytautas Balčiūnaitis

Vytautas Brazaitis

Vytautas Butkus

Vytautas Liutvinas

Vytautas Mickevičius

Vytautas Piragis

Vytautas Sinkevičius

Vytautas Vosylius

Vytautė Petkevičiūtė

Vytenis Čipinys

Vytenis Eitminavičius

Wendy Salters

Žaneta Kerekeš

Zev Fagin

Žiedūna Frengstad

Zigmas Vitkus

Žilvija Tverijonaitė

Žilvinas Bulota

Žilvinas Greičius

Žilvinas Pajarskas

Žilvinas Stankevičius

Zita Brazienė

Zita Pakštaitytė

Zita Rasuolė Gasiūnaitė

Živilė Adulčikaitė

Živilė Elena Vėžienė

Živilė Meškauskaitė

Živilė Paulauskaitė

Živilė Sakalė

Zuzana Majauskienė

Žydrūnė Ramšaitė

Žymantas Morkvėnas

Daina Vežikauskienė

Julija Dudutė

Monika Skurvydė

Gabrielė Grabienė

Justina Baranauskė

Rima Zapereckaitė

MB „FungiMed“

Rasa Kalinauskaitė

Kultūros ir mokslo sklaidos ir tyrimų centras „Pradmuo“

Jolanta Mizeikienė

Ūla Balaševičiūtė

Domantas Mizeikis

UAB „Stadema“

Rosita Raziulytė-Kurauskienė

Brigita Čepurnaitė

Simona Urbaitytė

Aistė Marija Giniūnaitė

Žydrūnas Gaudiesius

Ernestas Petrauskas

Simona Kalvelytė

Elzė Laužikaitė

Loreta Valaitienė

Viktorija Lenkauskaitė

Viktorija Aleksandravičienė

Emilija Jokubauskaitė

Roma Greičiūtė

„Pin Adventure Map“ / UAB „Outtake“

UAB „An Incubus“

UAB „ESS projektai“

UAB „Gendra“

Marijus Bandza

UAB „Elektroninės prekybos centras“

Vilma Noruvienė

UAB „Beijer Ref Lithuania“

UAB „Dotronika“

Donatas Ferensas

Deima Sakevičiūtė

Giedrius Martišius

Audrius Rutkauskas

Viktorija Matulavičienė

Vilius Gogelis

Evaldas Narušis

Ramunė Kizytė

Ignas Mozūraitis

Giedrė Lapinskienė

Loreta Pivoriūnaitė

Augmantė Ališauskaitė

Monika Lašienė

Laimonas Vainoris

Aneta Šlekytė-Kaminienė

Veslava Aganauskienė

Justina Baliūnaitė

Sigita Gustaitė

Greta Petrošiūtė

Tadas Balza

Gabija Zymonaitė-Vaičiulė

Paulina Kozlovskytė

Asta Abrutytė

Vytautas Sakalauskas

MB „Holpankeka“

Partneriai