Jau saugoma virš 84 ha senųjų miškų su visa gyvybe juose - prisidėkite ir jūs. Susipažinkite su 2022 veiklos ataskaita.

Sengirės sukūrimo ir išsaugojimo fondas

Išsaugok senuosius miškus

Lietuva, kur gamta priklauso gamtai, jai leidžiama formuotis be žmogaus įtakos.

Sengirė, kas ji?

Tai erdvė, kur žmonės miško neugdo ir negelbėja pagal savo supratimą, kur visi organizmai - lygiaverčiai ir nė vienas nevadinamas kenkėju.

Sengirės gyventojai
 • Uralinė pelėda

  Uralinės pelėdos - tipinės senųjų miškų gyventojos. Mokslininkai teigia, kad jų Lietuvoje peri viso labo 80-100 porų. Didžiausią grėsmę šioms sėslioms nakties keliauninkėms kelia intensyvus miškų kirtimas. Juose uralinės pelėdos ypač pamėgusios senus medžius, kurių drevėse, uoksuose bei tuščiavidurių kamienų ertmėse ir įsikuria.

 • Egzotiškasis kurtinys

  Egzotiškasis kurtinys - kadaise įprastas Lietuvos pušynų gyventojas, dabar retai natūraliai besutinkamas sparnuotis. Drastiškai sumažėjusį kurtinių skaičių Lietuvoje lėmė laipsniškas gyventi tinkamų teritorijų naikinimas. Garsėjantys savo tuoktuvių ritualu, į tas pačias teritorijas, pramintas tuokvietėmis, kurtiniai susirenka metų metus - vilioti pateles bei poruotis. Jei ritualų teritorija nesunaikinama, ji kurtinių gali būti naudojama dešimtmečius.

 • Pilkosios meletos

  Pilkosios meletos - spalvingieji miškų sparnuočiai. Jiems, kaip ir daugeliui kitų geninių paukščių šeimos narių, būtini brandūs miškų masyvai, kuriuose gausu negyvos medienos. Ypatingai jų mėgiami stori, nudžiuvę medžiai, kurių Lietuvoje vis mažiau. Kadangi meletos kasmet kala vis naujus uoksus, senieji apartamentai lieka kitiems gyvūnams: žvirblinėms pelėdoms, šikšnosparniams bei tingiosioms miegapelėms.

 • Juodasis gandras

  Vieni iš paslaptingiausių Sengirės gyventojų - slapukai juodieji gandrai. Jų mūsų giriose įsikūrę kiek daugiau nei 500 porų - net 10% Europos populiacijos. Nepaisant to, šių miško gilumos gyventojų per pastaruosius du dešimtmečius sumažėjo net 30%. Vieną iš didžiausių nykimo priežasčių įvardijama tinkamų buveinių perėjimui, senų lapuočių medžių, naikinimą.

 • Korališkasis trapiadyglis

  Korališkasis trapiadyglis, augantis drėgnuose miškuose ant senų lapuočių medžių ar virtuolių. Šie elegantiški girių gyventojai savo efemerišku grožiu leidžia džiaugtis tik vieną sezoną, jei jie iš viso tepasirodo. Lietuvoje šis auga tik apie dvidešimtyje vietų. Tokį skaičių lėmė stambių lapuočių medienos virtuolių šalinimas iš lapuočių ir mišrių miškų, būtinų šiems grybams išlikti.

 • Plačioji platužė

  Plačioji platužė - viena didžiausių ir veikiausiai įspūdingiausia kerpė Lietuvoje. Nors aptikta palyginti daugelyje Lietuvos vietų, jos populiacija vis mažėja ir skursta. Tikrų, impozantiškų platužių sąžalynų galima aptikti tik ilgą laiką žmogaus veiklos nepaliestuose sengirių fragmentuose, kur šiomis kerpėmis apaugę medžiai atrodo tarsi atkeliavę iš egzotiškų girių.

 • Krokinis minkštenis

  Krokinis minkštenis – ryškiaspalvis, gelsvai rožinės spalvos kempininis grybas, aptinkamas ant senų stambių ąžuolų. Nors pastarasis neretai painiojamas su labai dažna valgomąją geltonpinte, Lietuvoje šis grybas - retas svečias, o žinomų radaviečių tik apie trisdešimt. Šie įspūdingi grybai auga tik ant senų gyvų ar neseniai išvirtusių ąžuolų senuose miškuose ir jų fragmentuose.

 • Lūšis

  Lūšis, kaip ir visi katinių šeimos atstovai, pasižymi savybe itin greitai bėgti, tačiau tik mažus atstumus. Tam, kad jos išliktų, būtini seni tankūs, miškai, kuriuose apstu vėjovartų. Tik tokiuose miškuose jos gali prisėlinti prie aukos, įsirengti guolius, tinkančius atsivesti jauniklių. Į Lietuvos Raudonąją knygą lūšys įtrauktos dar 1979 m., o dabartinę šių elegantiškų plėšrūnių populiaciją sudaro tik apie 100 vienetų.

1 / 

Sengirių būklė Lietuvoje

Nykstant miškams, nyksta ir šių gyventojai, surišti tvirtais priklausomybės saitais. Dėl aktyvios žmogaus veiklos, 80% Lietuvos ploto sudariusios sengirės išnyko, o su jomis - ir daugelis jose gyvenusių rūšių.

Sengirės fondo istorija

„Svajonė išsaugoti senuosius Lietuvos miškus nuo kirtimų, iš lėto prisidedančių prie negrįžtamos gyvūnų, augalų ir grybų namų destrukcijos, užsimezgė dar vaikystėje.“ Mindaugas Survila

Idėja įsteigti fondą, skirtą išsaugoti senąsias Lietuvos girias, kilo pamačius aktyvų visuomenės susidomėjimą „Sengirės“ filmu. Iš šio uždirbtus pinigus, 60 tūkst. Eur režisierius Mindaugas Survila skyrė pirmiesiems, sengire tapsiantiems miško sklypams įsigyti.

Tolimesnė fondo veikla remsis privačiai paaukotomis lėšomis, skiriamomis miško sklypų įsigijimui. Taip miškai bus apsaugomi nuo kirtimų bei įkuriama pirmoji Lietuvoje, visuotinai lankytina sengirė.

Fondo globojami miškai

© Aurelijus Banelis

Miškas Raigardo slėnyje

27.5 ha miško sklypas Švendubrės miškų masyve, Druskininkų raj.

Tai didžiausias vientisas iki šiol išsaugotas sklypas kultūriškai ir gamtiškai ypatingoje vietoje – šalia Druskininkų esančiame Raigardo kraštovaizdžio draustinyje.

Legendomis apipintą Raigardo slėnį iš visų pusių supa pušynai, centre ošia Beržalapio miškas, gausu Nemuno senvagių ir upelių. Ornitologas Marius Karlonas vien šio slėnio teritorijoje yra užregistravęs apie 120 perinčių paukščių rūšių, o iš viso yra aptikęs per 160 skirtingų sparnuočių.

Čia auga biologiškai itin vertingi medynai: 161 metų eglynas bei 150 metų pušynas, o vidury sklypo tekantį upelį juosia brandūs juodalksniai. Fondo mokslininkų teigimu, leidus miškui ir toliau natūraliai vystytis, jame tik daugės grybų, kerpių, bestuburių rūšių, susijusių su gyvastinga (negyva) mediena. Kadangi tai didelis vientisas sklypas, toks miškas geriau palaikys ekologinių sąlygų stabilumą, svarbų rūšių išlikimui.

Prie miško išsaugojimo reikšmingai prisidėjo fondo bendruomenė: parėmusieji per visus 2022-uosius metus – skyrę savo pajamų mokesčio dalį, nuolatiniai fondo rėmėjai, verslo atstovai, taip pat – aktyviai atsiliepę į kvietimą išsaugoti šią unikalią vietą. Iš viso - virš 1230 aplinkosaugai neabejingų žmonių ir virš 30 verslo organizacijų.

Nors miškas priklauso saugomai teritorijai – Raigardo kraštovaizdžio draustiniui ir yra II miškų grupės, fondo globoje bus nevykdomi visiškai jokie kirtimai, leidžiant formuotis natūralioms ekosistemoms, kritiškai svarbioms daugeliui gyvybės rūšių.

© Rimantė Paulauskaitė-Digaitienė

Žiogelių miškas

5.08 ha miško sklypas netoli Žiogelių ir Randamonių k., Druskininkų raj.

Šis miškas - Dzūkijos Dainavos girioje, prie pat Nemuno, šalia Žiogelių etnografinio kaimo, viename iš vertingiausių masyvų, kuriuos remdamiesi 50+ kriterijų atrinko fondo mokslininkai. Vieta įspūdinga - ir nors pasivaikščioti ten iššūkis dėl reljefo, iš to ir visas gražumas bei bioįvairovės gausa. Šiaurinė sklypo dalis leidžiasi ir neria į Nemuną, reljefas kyla ir leidžiasi, per sklypą vingiuoja griova, gausu šaltinių.

Išsaugoti šį mišką padėjo filantropas gydytojas Mykolas Dumčius ir verslo rėmėjas Nordic Investment Bank (Šiaurės Investicijų Bankas).

Šis sklypas ribojasi su kitu, anksčiau išpirktu mažesniu sklypu, priklauso Dzūkijos nacionaliniam parkui, taip pat PAST (Paukščių apsaugai svarbios teritorijos), Natura 2000, dalyje sklypo išskirtos Kertinės Miško Buveinės - šarmingos žemapelkės, sausieji viržynai, Europos Bendrijos svarbos buveinės - žolių turtingi eglynai ir aliuviniai miškai, Lietuvai svarbi prioritetinė buveinė. Daliai pušyno 130-140 metų, eglyno - apie 120 metų. Brandus medynas su negyva (gyvastinga) mediena neabejotinai praturtins genių gausą bei įvairovę vietovėje. O kadangi valda siekia Nemuno upę, ji svarbi ūdroms, bebrams, kitame krante perintiems jūriniams ereliams.

Miške gausi sporinių induočių flora, pirminės apžiūros metu užfiksuotos šešios paparčių rūšys: paprastasis blužniapapartis (Athyrium filix-femina), kelminis papartis (Dryopteris filix-mas), smailialapis papartis (Dryopteris carthusiana), plaukuotasis papartuolis (Phegopteris connectilis), trikampis tikrapapartis (Gymnocarpium dryopteris), paprastoji šertvė (Polypodium vulgare). Griovoje pastebėti ir paparčių gametofitai.

Šis miškas nepriklauso draustiniui, tad kirtimų grėsmė buvo reali - su fondo sklypais besiribojantis miškas 2021-2022 žiemą buvo iškirstas plynai.

© Mindaugas Survila

K. Kanišauskienės miškas, dovanotas M. Kanišausko

2.95 ha miško sklypas Širvintų raj., Špokiškyje

Mindaugas Kanišauskas šį mišką fondo globai perleido kaip dovaną gamtai. Žemė, kurioje yra miško sklypas, apie pusantro šimto metų priklausė jo šeimai.

„Aš manau, kad šitas miškas jau dabar gamtine prasme yra vertingesnis nei materialine. Jeigu yra organizacija arba grupė žmonių, kuri tuo rūpinasi ir pasistengs išlaikyti tokį mišką, koks jis yra dabar, ir jis tik gerės, tai yra nuostabiausias dalykas“, – apie savo dosnų sprendimą pasakoja Mindaugas.

Nuo vaikystės puoselėjęs glaudų ryšį su gamta, Mindaugas ir dabar ramybę ir pabėgimą nuo šurmulio atranda miške. Jį supančius laukus taip pat kadaise dirbo ir jo proprosenelis, o sklypas jam brangus ir kaip sąlytis su protėvių karta. Pagalvojęs apie šio miško lopinėlio ateitį, dovanotojas norėjo, kad jis išliktų toks, koks yra: neliečiamas, be žmonių įsikišimo. Tai paskatino dovanoti mišką fondui, pasitikint jo misija išsaugoti mišką neliečiamą ir žmogaus veiklos netrikdomą ateities kartoms. Dovanotas sklypas taip pat pavadintas jo močiutės - Kazimiros Kanišauskienės garbei.

Padovanotame miško plote auga 70 metų ąžuolynas su baltalksniais, pomiškis, apaugęs lazdynais ir ievomis, jame yra išskirta Europos Bendrijos svarbos buveinė – aliuviniai miškai. Ilgainiui šis sklypas virs žmonių veiklos neveikiama, šimtus metų skaičiuojančia sengire. Nors miško plote gausu lapuočių, jie tokie patys svarbūs ekosistemai, kaip ir pušynai ar eglynai.

© Mindaugas Survila

Moniškio miškas

19 ha miško sklypas Utenos raj., Moniškyje, Žirgės miške.

Tai didžiausias fondo globojamas sklypas, išsaugotas fotomenininko ornitologo Kęstučio Čepėno iniciatyva - „Prieš keletą metų, pamatęs iškirstą, su šiuo plotu besiribojantį sklypą, turėjusį tokius pačius vertingus medynus, supratau, kad reikia veikti, kitaip prarasime šį unikalų ąžuolyną visiems laikams“. Miško išpirkimui skyręs net 30 tūkst. Eur, jis subūrė dar keletą bendraminčių – Šimčikų šeimą ir Robert Stupak, prie sklypo išpirkimo taip pat prisidėjusių finansiškai. Likusią dalį miško išpirkimui „Sengirės fondas“ skyrė iš dosnios 2021 gautos bendruomenės GPM paramos.

Vertingiausioje sklypo dalyje auga senas lapuotynas su 130 metų siekiančiais ąžuolais, senomis drebulėmis, uosiais, liepomis. Plote gausu negyvos (gyvastingos) medienos, aptikta bebravietė ir kanopinių žvėrelių veiklos pėdsakai. Fondo mokslininkai nustatė, kad miške gyvena jau minėti į Raudonąją knygą įtraukti geniai – baltnugaris genys, pilkoji meleta. Be to, teritorija svarbi ir mažiesiems ereliams rėksniams, kurių Lietuvoje gyvena daugiau nei 20 proc. visos rūšies populiacijos Europoje. Dalyje sklypo išskirta kertinė miško buveinė - plačialapių miškai, bei Europos Bendrijos buveinė - plačialapių ir mišrūs miškai. Tyrimų metu rastos kertinių miško buveinių indikatorinės rūšys - kerpės Gelsvoji bacidija (Bacidia rubella), Baltoji akrokordija (Acrocordia gemmata), Plačioji platužė (Lobaria pulmonaria), grybai Ophiocordyceps cf. Stylophora, Alksniabudė (Schizophyllum amplum), Kaštoninė skylėtbudė (Picipes badius), samana Voverinė balnadantė (Leucodon sciuroides).

2022 vasaros pabaigoje mikologė Dr. Reda Iršėnaitė šiame miške atrado pasaulyje itin retą ir sparčiai nykstančią grybų rūšį - mėlynlakštę mažasporę (Baespora myriadophylla). Pilna istorija.

© Mindaugas Survila

Piliakalnio miškas

1,31 ha miško sklypas Aukštaitijoje (vieta neskelbiama dėl biologinio jautrumo).

Unikalus sklypas, kuriame yra nacionaliniu kultūros paveldo objektu pripažintas piliakalnis, išpirktas už fondo rėmėjų bendruomenės lėšas bei dalį fondo vienam įkūrėjų - Mindaugui Survilai - 2021-aisiais įteiktos prezidento V. Adamkaus aplinkosauginės premijos.

Nedidelis, bet labai vaizdingas masyvas su stačiais upės šlaitais ir raguvomis, papuoštomis savaiminiais virtėlių tilteliais. Sklype yra saugotinas plėšriojo paukščio lizdas, rastos indikatorinės kertinių miško buveinių rūšys: kerpės Smulkioji Raupuotė, Baltoji Akrokordija, Leopoldo Reichlingija, kerpsamanė Riestalapė Raguotė. Viena iš atrastų rūšių – Kuokštinė žievytė – labai retas grybas, aptiktas tik vieną ar du kartus Lietuvos istorijoje. Taip pat masyve registruota šalyje saugotina grybų rūšis Gyslotoji Kremzliabudė, kuri aptinkama tik ant negyvos guobų medienos drėgnose ūksmingose vietose.

Išpirktame sklype išskirta kertinė miško buveinė - upelio šlaitas, Europos bendrijos svarbos miško buveinės - griovų ir šlaitų miškai, žolių turtingi eglynai. Sklypo teritorijoje dar 2016 m. fondo mokslininkas kitų tyrimų metu atrado naują piliakalnį.

© Mindaugas Survila

Galiniškio miškas #1

12,54 ha miško sklypas Molėtų raj., Galiniškyje.

Sklypas pilnai išpirktas už fondo verslo rėmėjo Žalia giria (Gelsva) paramos iniciatyvos „Susitarę su gamta“ lėšas.

Vertingiausia - šiaurinė sklypo dalis, kur veši gana senas apie 90 metų mišrus lapuočių miškas - čia daug negyvos (gyvastingos) medienos, vietovės reljefo netolygumas kuria turtingą mikrobuveinių ir, tuo pačių, rūšinę biologinę įvairovę.

Sklype išskirtos kertinės miško buveinės - raguva, kiti lapuočių miškai, bei Europos bendrijos svarbos miškų buveinė - plačialapiai miškai. Vietovėje anksčiau perėjo Juodasis gandras, registruota reta kerpių rūšis - Plačioji platužė. Fondo mokslininkų pagalba identifikuoti retesnės kerpės kerpsamanės, kertinių buveinių indikatorinės rūšys: kerpės Baltoji akrokordija (Acrocordia gemmata), Ąžuolinė spuogė (Phlyctis agelaea) ir Gelsvoji bacidija (Bacidia rubella), kerpsamanė Riestalapė raguotė (Nowellia curvifolia).

Pietinė sklypo dalis kirsta prieš 30 metų, tad kol kas gydosi žaizdas ir iki sengirės statuso dar teks ūgtelėti, tačiau ji taip pat itin svarbi kaip buferinė zona.

© Mindaugas Survila

Danos Gedvilienės giraitė

4,48 ha miško sklypas Prienų raj., Balbieriškio miške.

Miškas įsigytas padedant užsienio lietuviams - JAV gyvenantis teisininkas Gabrielius Gedvila, buvęs prezidento Valdo Adamkaus štabo rinkimų vadas, įkūręs velionės žmonos atminimui skirtą Danos Gedvilienės fondą, suteikė 20 tūkst. JAV dolerių paramą. Naujam sklypui suteiktas paramos teikėjo vardas – Danos Gedvilienės giraitė.

Tai jau trečias sklypas Balbieriškyje, Ąžuolų botaniniame draustinyje, vos 500 metrų nuo kitų dviejų fondo sklypų - taip formuojasi didesnis saugomų senųjų miškų masyvas.

Šis miškas brandus, mišrus, savaiminės kilmės, įvairiarūšis, įvairiaamžis, mozaikiškos struktūros. Jame gausu ąžuolų, su drebulių, juodalksnių, beržų skroblų, eglių priemaiša. Dalyje sklypo išskirta Europos Bendrijos svarbos buveinė – skroblynai. Čia nemažai stuobrių ir įvairios irimo stadijos virtėlių, kas sukuria mikrobuveinių įvairovę. Nors reljefas gana lygus, tačiau yra ir drėgnesnių, vietomis užmirkstančių vietų.

© Mindaugas Survila

Balbieriškio miškas #2

1,69 ha miško sklypas Prienų raj., Balbieriškio miške.

Antrasis fondo įsigytas sklypas Balbieriškio miškų masyve, besiribojantis su kitu jau saugomu, taip pat - su valstybine miško kertine buveine, tad įvairių rūšių grybai, kerpės gali lengvai plisti.

Sklypas įsigytas už dalį 2020-aisiais žmonių skirtos gyventojų pajamų mokesčio (GPM) paramos.

Miške yra ąžuolų, kuriems 140 - 160 metų. Galingos šakos, laisvai galinčios atlaikyt tiek erelių, tiek juodųjų gandrų lizdus. Šis sklypas vertingas jau ir pagal šių dienų vertinimus - jame galima steigti potencialią kertinę buveinę.

Sklypas yra ąžuolų botaniniame draustinyje, jo teritorijoje išskirtos vertingos miško buveinės: skroblynai ir aliuviniai miškai. Medynas įvairiarūšis, įvairiaamžis, medžių arde dominuoja 50 metų liepos su 90 metų eglėmis, šlapesnėse vietose – juodalksniais. Ženkli drebulių, beržų, ąžuolų priemaiša.

© Darius Babelis

Gyd. Janinos Breivienės dovanotas miškas

2,6 ha miško sklypas Anykščių raj., Kiaulėnų miške.

Janina Breivienė, kaip ir jos proseneliai bei proposeneliai, gimė ir augo prie pat šio miško. Mėgdavo eiti grybauti, uogauti (pilnus krepšius tempdavo namo). J. Breivienė – akių gydytoja, viena iš pirmųjų Sąjūdžio narių. Savo mintimis, patarimais bei moralinėmis nuostatomis – pavyzdys daugeliui. Nepriklausomybės metu atgautą mišką išsaugojo.

Jau ir šiandien į mišką nuvykus matyti, kad yra daug gyvastingos medienos, kuria gali džiaugtis ne tik žmonės, bet ir tūkstančiai įvairiausių organizmų.

Pusamžis (~60-80 metų) miškas - dominuoja eglės, su beržų, drebulių priemaiša. Pomiškyje yra perspektyvių ąžuoliukų, klevų - gražiai ateičiai. Pietinėje dalyje būta aliuvinio miško išlikę kupstai, keletas juodalksnių.

Smagu, kad nepaisant jauno amžiaus, jau yra pavirtusių beržų, eglių. Gana didelė su negyva mediena susijusių kempininių grybų įvairovė, rodančių sveiką miško masyvo ekosistemą. Dalis drebulių ir beržų greitu metu pasieks brandą, turėtų savaime retintis ir tankiai suaugęs eglynas – tad gyvastingos medienos bus ir ateity.

© Mindaugas Survila

Balbieriškio miškas #1

3 ha miško sklypas Prienų raj., Balbieriškio miške.

Pirmasis fondo įsigytas miško sklypas. Ant sklypo ribos auga dar gana jauna, bet jau įspūdinga 40-kamienė liepa. Balbieriškio miškų masyvas - tai didelė plačialapių ir mišraus miško sala derlinguose laukuose tarp Žuvinto rezervato ir Nemuno kilpų regioninio parko.

Visas sklypas patenka į Ąžuolų botaninio draustinio teritoriją. Didžiausia sklypo gamtinė vertybė – nustatytos 3 tipų Europos Bendrijos svarbos buveinės – žolių turtingi eglynai, skroblynai, aliuviniai miškai. Tai rodo, kad teritorija vertinga gamtiniu požiūriu ne tik Lietuvos, bet ir Europos mastu, nors kol kas neatitinka Kertinių miško buveinių statuso dėl per jauno medynų amžiaus.

Tai labai mišrus, įvairiaamžis, vidutinio amžiaus miškas augantis gana drėgnoje, o vietomis net šlapioje ar laikinai užmirkstančioje augavietėje. Sausesnėje masyvo dalyje dominuoja liepos, eglės, drebulės, ąžuolai, skroblai, drėgnesnėje – juodalksniai, beržai.

© Mindaugas Survila

Prof. Vytauto Smailio dovanotas miškas

1,58 ha miško sklypas Kauno raj., Garliavos sen., Žalgirio miške.

Pirmasis miškas, priimtas fondo globon. Profesorius V. Smailys sklypą padovanojo fondui tik sužinojęs apie jo įsisteigimą – dar vaikystėje įsišaknijusi gamtos, kaip vertybės, samprata išliko iki pat šių dienų: „Švarus oras, vanduo Lietuvoje – tai miškų nuopelnas.“

Tai gana jaunas, apie 75 metų amžiaus, mišrus, derlingos augavietės miškas. Dominuoja eglės, beržai, drebulės, juodalksniai, skroblai, lazdynai. Dalis miško šlapia - joje išskirta Europos bendrijos svarbos buveinė – pelkėti lapuočių miškai.

Medyne pavieniams medžiams žūvant pamažu atsiranda stambios negyvos (gyvastingos) medienos, kas sudaro sąlygas įsikurti retesnėms rūšims. Formuojasi retmės didindamos medyno mozaikiškumą, mikrobuveinių įvairovę.

Aptiktos 2 kertinių miško buveinių indikatorinės rūšys - samana tikroji garbuonė (Ulota crispa), bei kerpsamanė dvišakė skirstė (Metzgeria furcata). Netoliese 2020 m. registruotos saugomų paukščių rūšių - pilkosios meletos ir pilkųjų gervių - tuoktuvinės giesmės.

Rodyti daugiau

Komanda

„Sengirės fondo“ komandą sudaro gausi mokslininkų bei profesionalų komanda, vienijama bendro tikslo atkurti senąsias Lietuvos girias bei tikėjimo, jog tik veikiant išvien pasiekiama didžių dalykų.

 • Dr. Biruté Galdikas

  Sengirės fondo globėja, pasaulinio garso antropologė, gamtosaugininkė, edukatorė.

 • Mindaugas Survila

  Sengirės fondo idėjos autorius ir pagrindinis iniciatorius, dokumentinių filmų kūrėjas

 • dr. Mindaugas Lapelė

  Botanikas, gyvenimą paskyręs gamtos apsaugai bei visuomenės švietimui

 • dr. Ainis Pivoras

  Biologas, dirba botanikos, miško ekofiziologijos srityse

 • Aurelija Urbonavičiūtė

  Organizacijų kūrimo ir vystymo strategė

 • Vilius Striužas

  Advokatas, padedantis spręsti Fondo veiklos teisinius klausimus

 • Simonas Bastys

  Programuotojas, atsakingas už techninius Fondo sprendimus

 • Kristina Skindelytė

  Viešųjų ryšių strategė

 • Rimantė Paulauskaitė-Digaitienė

  Koordinatorė

 • Bendruomenės nariai ir rėmėjai

Prisidėk prie senųjų miškų išsaugojimo

Prisidėti galite dovanodami mišką, aukodami arba edukuodami apie sengires.

 • Dovanok mišką

  Jeigu turite miško ir nežinote, ar šis pateks į geras rankas - galite padovanoti „Sengirės fondui“, užtikrinsiančiam miško ir jame gyvenančių ekosistemų išsaugojimą.

 • Aukok pinigus

  Surinktos lėšos skiriamos privačių, senųjų girių sklypų įsigijimui, taip apsaugant jas nuo kirtimų ir žmogaus veiklos. Kiekvienas, nepriklausomai nuo to, ar prisidėjo prie fondo veiklos, ar ne, galės lankytis, medituoti ir stebėti verdantį sengirių gyvenimą.

  • Paypal

   Prisidėkite vienkartine ar nuolatine parama.

   Paremti fondą
  • Sąskaita
  • 1.2% pajamų mokesčio

   Pildant GPM prašymą tereiks įrašyti VšĮ „Sengirės fondas“ paramos gavėjo kodą: 305433631

   Atmintinė, kaip pildyti formą.
   Jungtis prie EDS
 • Dalinkis informacija

  • Jeigu žinote, kad yra parduodamas senas, biologine prasme vertingas miškas - būtinai pasidalinkite su mumis informacija čia:

   Miško siūlymo anketa
  • Norintys prisidėti savo profesinėmis žiniomis ir darbais rašykite mums

   komanda@sengiresfondas.lt

   Tvaraus verslo atstovus, galinčius prisidėti, kviečiame susisiekti

   info@sengiresfondas.lt
  • Su artimaisiais, pažįstamais ir draugais dalinkitės žiniomis, istorijomis bei išgyvenimais, susijusiais su senosiomis Lietuvos giriomis

Sengirės fondo rėmėjai

Dėkojame visiems prisidėjusiems prie sengirių sukūrimo ir išsaugojimo.

Mokslininkai ir biologai

Prisideda prie fondo vizijos bei kasdienės veiklos, konsultuoja strateginiais, vertingiausių miškų atrinkimo, bioįvairovės, edukaciniais klausimais.

Dalia Bastytė - Cseh

herpetologė

dr. Eduardas Budrys

entomologas

dr. Reda Iršėnaitė

mikologė

Marius Karlonas

ornitologas

dr. Jurga Motiejūnaitė

mikologė

dr. Žydrūnas Preikša

ornitologas

dr. Valerijus Rašomavičius

botanikas

dr. Darius Stončius

ekologas

dr. Bronius Šablevičius

ornitologas

Vytautas Uselis

fitocenologas

Giedrius Vaivilavičius

malakologas

dr. Justinas Kilpys

klimatologas

dr. Ričardas Skorupskas

geografas

dr. Paulo Pereira

geografas, aplinkosaugos mokslininkas

Almantas Kulbis

gamtininkas

dr. Radvilė Rimgailė-Voicik

botanikė

dr. Laura Malinauskaitė

aplinkosauga

Profesionalai

Darius Babelis

fotografas

Romualdas Barauskas

fotografas

Renatas Jakaitis

fotografas

Vytautas Knyva

fotografas

Eugenijus Kavaliauskas

fotografas

Ieva Literskytė

dizainerė

Ugnė Balčiūnaitė

dizainerė

Ieva Dobilaitė

turinio strategė

Gediminas Užkuraitis

prekinio ženklo identiteto strategas

Andrius Grigorjevas

strategas

Raminta Lilaitė

viešųjų ryšių strategė

Gabrielė Vaineikytė

socialinės medijos specialistė

Eglė Plytnikaitė

švietimo turinio kūrėja

Aleksandr Čaplia

programuotojas

Justinas Vencius

koloristas

Agnė Stirnė

dizainerė, socialinės medijos specialistė

Austė Lukšaitė

duomenų analitikė

Karolina Želvė

švietimo turinio koordinatorė

Jonė Pivoraitė

miškų informacijos specialistė

Gabija Jurevičiūtė

projektų koordinatorė

Ieva Kaknevičiūtė

renginių organizatorė

Ignas Šalnaitis

turinio koordinatorius

Jonas Bertašius

projektų koordinatorius

Justė Kulikauskaitė

socialinės medijos specialistė

Linas Jankaitis

GIS specialistas

Paulius Slivinskas

dizaineris

Rūta Rosson

savanorių koordinatorė

Artūras Skurka

viešųjų ryšių ekspertas

Aurelija Belazaraitė

rėmimų koordinatorė

Austė Lukšaitė

duomenų analitikė

Brigita Mosiejauskė

miškų įsigijimo specialistė

Gedvilė Baniulienė

fotografė

Ieva Drutelienė

miškų įsigijimo specialistė

Lina Kukytė

turinio autorė

Marius Valasevičius

programuotojas

Raminta Lilaitė

viešųjų ryšių ekspertė

Rimvydas Markevičius

miškų informacijos analitikas

Toma Šilinaitė-Subačienė

dizainerė

Denis Vėjas

fotografas

Adomas Biveinis

duomenų analitikas

Gabija Savickytė

poveikio metrikų koordinatorė

Vilius Kaulinskas

duomenų analitikas

Adelė Banelienė

projektų koordinatorė

Diana Vaitkevičienė

fotografė

Edgaras Baltrušaitis

projektų koordinatorius

Ugnius Narutis

video turinio kūrėjas

Marius Valasevičius

programuotojas

Ambasadoriai

Dovilė Filmanavičiūtė

atlikėja

Vaiva Grainytė

rašytoja

Lina Lapelytė

menininkė

Andrius Mamontovas

atlikėjas

Kotryna Stankutė-Jaščemskienė

visuomenininkė

Jurga Šeduikytė

atlikėja

Giedrius Širka

atlikėjas

Rugilė Barzdžiukaitė

režisierė

Daiva Vaitkevičienė

istorikė

Vykintas Vaitkevičius

istorikas

Gintaras Varnas

režisierius

Gediminas Žilys

atlikėjas

Mila Monk

miško maudynių gidė

Neringa Rekašiūtė

fotografė, kūrėja

Vaiva Rykštaitė

rašytoja

Aurelija Plūkė

edukatorė

Rūta Meilutytė

plaukikė

Kamilė Gudmonaitė

režisierė, atlikėja

Berta Tilmantaitė

fotomenininkė, žurnalistė

Rėmėjai

Dalia Sverdiolienė

Matas Valius Ramoška

Gintarė Grašytė

Jolanta Mažeikaitė

Valdas Kulvinskas

Kristė Elena Krupoviesaitė

Lolita Čepulytė-Stoškienė

Rūta Marija Rimkienė

Smiltė Bikulčienė

Artiom Magomedov

Onutė Grigaitė

Inga Lukoševičiūtė

Karolis Kaupas

Žymantas Morkvėnas

Rolandas Remeikis

Jurgita Vaitkutė

Valdas Povilaitis

Gailutė Mazuch

Živilė Elena Vėžienė

Saulius Pundys

Aistė Morkūnienė

Eglė Bieliauskaitė

Giedrė Nacevičienė

Ramunė Petuchovaitė

Rasa Jančiauskienė

Monika Sakalauskaitė

Eglė Martišė

Ieva Padegimaitė

Andrejus Naumovas

Mantas Sladkevičius

Jūratė Gylytė

S. Nakrošytė

Kristina Karvelytė

Ovidijus Urnižius

Vaida Statkevič

Julija Činčytė

Danielis Prokopovičius

Indrė Bagdonaitė

Jonė Leščinskaitė

Justina Aglinskaitė

Karolina Želvė

Lukas Dvarionas

Aurimas Malinauskas

Rimantė Paulauskaitė-Digaitienė

Dalia Ruskonienė

Justina Sapolaitė

Tadas Tabulevičius

Ugnė Steponavičiūtė

Ugnė Valiukaitė

Rimas Valeikis

Eglė Visakavičiūtė

Aistė Birietaitė

Gabija Baranauskaitė

Jokūbas Sadukas

Rokas Žemaitis

Vyta Martinavičienė

Žilvinas Greičius

Ada Abromaitytė

Gabrielė Bastytė

Jonas Marcinkevičius

Rytis Martikonis

Nerijus Lamanauskas

Rasa Mišeikytė

Šarūnė Pečiukonytė

Kristina Tylaitė

Ugnius Raugalas

Vaida Utkaitė

Nerijus Jurėnas

Daiva Plerpaitė

Rytis Vilkonis

Gintarė Razbadauskienė

Dovilė Riškuvienė

Mantas Želys

Agnieta Giunter

Akvilina Cicėnaitė - Charles

Justė Vinder

Audrius Zujus

Andrejus Beloziorovas

Odeta Morkūnienė

Saulius Dambrauskas

Paulius Barakauskas

Indrė Viseckaitė

Inga Merkytė

Gintarė Jankauskaitė

Adomas Rutkauskas

Petras Vilutis

Milda Galiciūnaitė

Jolita Z.

Rūta Jagminaitė

Marius Šilinskas

Agnė Žukauskaitė

Rita Radzevičiūtė

Benas Arvydas Grigas

Žilvinas Stankevičius

Monika Lekeckaitė

Jonas Sprindys

Vidas Vilčinskas

Jolanta Pateckaja

Vilius Jurgelevičius

Vidas Kregždė

Rasa Lakytė

Gabrielė Lenkauskaitė

Aurimas Urbonavičius

Karolina Petruškevičiūtė

Marija Steiblienė

Agnė Pranskevičienė

Živilė Adulčikaitė

Monika Kuzminskaitė

Eglė Stonkė

Aistė Zubrienė

Laimutė Mozūraitienė

Agnieta Giunter

Erika Valentinavičienė

Augustė Turčinavičiūtė

Agneta Venckutė

The Whub / MB „Kuriančios moterys“

Justina Kaminskaitė

Dangerutė Kižytė

Indrė Pušinaitytė

Gerda Striškaitė-Greičė

Sigita Ramanaitė

Rasa Sceponavičiūtė

Jūratė Glodienytė

Monika Raugevičiūtė

Ernesta Trainytė

Markas Puidokas

Vaida Janušytė

Monika Kaupaitė

Audrius Urbonavičius

Agnė Giraitytė

Emilija Latėnaitė Bieliauskienė

Kristina Andrašiūtė

Laurynas Petraitis

Elona Ilgiuvienė

Eglė Vilutienė

Rokas Gelažius

Eglė Juzėnaitė

Dovilė Murauskaitė

Benas Sabaliauskas

Viktorija Bernotaitė

Liutauras Breivė

Algis Mačiulis

Tomas Miksa

Vidas Jaunius

Ignas Siniauskas

Aistė Puidokaitė

Antanas Marcelionis

Kęstutis Petrauskas

Domas Baltakys

Kornelija Misiūnaitė

Nerijus Vabolis

Rasa Miškinytė

Paulius Vaitkūnas

Ričardas Balčiauskis

Ąžuolas Sutkus

Povilas Kamantauskas

Linas Jusionis

Aldona Rozentalienė

Laimutė Mozūraitienė

Gediminas Pučkis

Algirdas Jankauskas

Rasa Jurkonienė

Tomas Šilys

Vytautas Vosylius

Giedrė Belousova

Šarūnė Budrė

Virginija Imanbajeva

Kira Bykova

Laurynas Kublickas

Milda Adomaviečienė

Greta Andriulytė

Aušra Surantienė

Daiva Černytė

Ineta Juškienė

Andrius Jatulevičius

Mindaugas Vilkickas

Kristina Krasuckaitė-Chvirago

Loreta Markevičiūtė

Mantas Tarabilda

Dalia Ačienė

Indrė Vėtaitė

Agnė Šerpytytė

Ernesta Smilingytė

Prieglius Paulius Žuklys

Laurynas Vaitulevičius

Asta Višinskaitė

Daumantas Matulis

Donatas Murauskas

Ieva Drutelienė

Jūratė Radėnaitė

Lina Bagdzevičiūtė

Mantas Kočiūnas

Rudolf Nagy

Simonas Jurgionis

Eglė Šeikienė

Aurimas Stabingis

Dalius Dobravolskas

Donatas Latviūnas

Vaida Kirkliauskaitė

Giedrė Misevičiūtė

Jolanta Zabulytė

Audrė Kubiliūtė

Ieva Toleikytė

Edita Simanavičienė

Lina Karvelytė

Lina Gabrijolavičienė

Virgilijus Bernatonis

Upndev / MB „Pavojingos idėjos“

UAB „Pixelmator Team“

UAB „Armalda“ / Protezavimo - implantavimo klinika

UAB „Rubineta“

Neringa Tumėnaitė

Vincas Žalimas

Jonas Jurgaitis

Andrius Adomavičius

Edvarda Reičiūnaitė

Remy Salters

Ugnė Gudžinskaitė Jonas Šiurys

Rita Balsevičiūtė

Ignas Šalnaitis

Miglė Markulytė

Zigmas Vitkus

Dovilė Marozaitė

Viktoras Mykolaitis

Mantas Gelūnas

Giedrė Beisytė

Monika Lausytė

Edita Rimkė

Mindaugas Kuprionis

Miglė Končytė

Asta Tumaitė

Marius Rimkus

Justas Kiunas

Ieva Kaknevičiūtė

Dominyka Kancytė

Vita Pilitauskaitė

Ieva Rojūtė

Justė Grigalauskienė

Simona Galeckaitė

Viktorija Daujotytė

Linas Mackevičius

Rūta Kruliauskaitė

Justė Ivanauskaitė

Vaidotas Statulevičius

Eglė Čekanavičiūtė

Mindaugas Juozapavičius

Vida Mikailionienė

Vilma Ūsaitė

Agnė Hood

Rapolas Ručinskas

Nerijus Rimkus

Raimonda Mackevičiūtė

Deimantė Brūkštaitė

Gražina Adamonytė

Ingrida Kirkliauskaitė

Jeremy Whittingham

Kristina Simonaitytė

Greta Jurkevičiūtė

VšĮ „Robotikos mokykla“

Joern Steuding

Roman Nathanael

Kristina Svetikienė

Neringa Mažeikytė

Giedrė Brenciūtė

Staselė Jakunskaitė

Emilija Lazdanaitė

Monika Pukaitė

Lina Bartkutė

Domantas Jakučionis

Ariana Kireilytė

Sigita Doblytė

Rūta Murnikaitė

Milda Toliušytė

Milda Sakalauskaitė

Eglė Narbutaitė

Aistė Best

Vaida Loginova

Kotryna Pališkytė

Tomas Mačiulaitis

Rokas Laucius

Rūta Nekiūnaitė

Tomas Jankauskas

Monika Karčemarskaitė

Dovilė Mėlynytė

Povilas Šorys

Richardas Lenart

Remigijus Pinigis

Laura Strazevičiūtė

Indrė Kontrimienė

Andželika Maurušaitytė

Jovita Markevičiūtė

Valda Niedvarienė

Nebula Moments

Mindaugas Bulevičius

Viktorija Baliukynaitė

Sandra Sokolova

Ieva Badaukytė

Ieva Timinskaitė

Evelina Dapkutė

Martynas Kazlauskas

Audrė Chudinskaitė

TRASH kultur

Daina Pupkevičiūtė

Marius Juknevičius

Inga Makuškienė

Aistė Anaitė

Laima Arlauskaitė

Viktorija Babič-Lošienė

Aivaras Mickus

Adas Vasiliauskas

Penny Weaver

Emma Bučinskienė

Judit Nemeth

Tautvydas Skipitis

Gintarė Šukytė

Maria Gouseti

Simonas Narbutas

Gintautas Daunys

Darius Simaitis

Beatričė Juškaitė

Andrius Steponaitis

Dovydas Pėkus

Simonas Kunickas

Ugnė Urbelytė

Erika Urbelevič

Eglė Simonavičiūtė

Giedrė Gerda Šeirė

Marion Alfano

Marijus Tidikas

Eimantas Žeimys

Claudia Pischler

Ahmad Al Alwash

Algirdas Stoškus

Enrika Brigytė

Diana Katauskaitė

Gabrielė Valantinaitė

Aistė Araminaitė

Greta Ajujytė

Arnas Gedvilas

Brigita Margenytė

Eglė Mickevičiūtė

Martynas Vernys

Daiva Urbštienė

Lina Kančelskytė-Trukšinė

Jonas Jurgaitis

Gytis Gudas

Karolina Bagdonė

Inga Pamarnackienė

Gabrielė Pobedinskė

Eglė Burdulienė

Greta Janutytė

UAB „Masterclass LT“

UAB „JCDecaux Lietuva“

UAB „Flexpro“

UAB „Šviesus kiemas“

UAB „WebRobots“

UAB „Euromonitor International“

Viktorija Raibužytė

Povilas Šafranauskas

Arūnas Kalitovičius

Agnė Kelmelytė

Andrius Šiaudinis

UAB „Market Smart”

Kristina ir Giedrius Leliūgos

Rugilė Žukauskaitė

Arūnas Vrubliauskas

Saulius Rimutis

Asta Juršė

Naglis Juozapas Žemaitis

Arminas Daugvila

Robertas Navakas

Lina Daugintytė

Milena Kolesinskaitė

Povilas Tamošauskas

Vilma Veronika Griauzdaitė

Vytautas Mickevičius

Kęstutis Pusčius

Giedrutis Klimkevičius

Matas Valius Ramoška

Jovita Žiobakaitė

Agnė Stanevičiūtė

Justė Stanevičiūtė

Kęstutis Čepas

Viktorija Raibužytė

Jūra Monika Jakučiūnienė

Gintautė Riabovaitė

Vitalija Jakštienė

Daiva Šernaitė

Sigitas Petrauskas

Danutė Zilis

Viktoras Prokofjovas

Aras Pranckevičius

Česlovas Klinkevičius

Antanas Saulius Kulakauskas

Lolita Čepulytė-Stoškienė

Gediminas Žurauskas

Gitana Gabalytė

Ieva Brikė

Martynas Norkus

Tomas Skara

Igor Severjanov

Jonė Pivoraitė

Milda Daugėlaitė

Virgilijus Jočys

Grinvydas Kareiva

Jūratė Slepikaitė

Milda Kolesinskaitė

Raimundas Leugaudas

Ernestas Zaloga

Sigita Andrulionytė

Neringa Buzavaitė

Dainius Žiūra

Virgilija Guogienė

Gintarė Viselgienė

Egidija Deveikytė

Rasa Markevičienė

Eugenijus Orlauskas

Lina Survilaitė

Eugenijus Petrošius

Raimondas Drabkinas

Marija Toropceva

Emilija Antanavičiūtė

UAB „MailerLite“

MB „Miško šviesos“

„Merope“

Julius Barzdaitis

Jolanta Gegelevičiūtė

Aistė Žalaitė

Indrė Juozapaitytė

Domas Vytautas Džiaugys

Ieva Balčiūnė

Simona Pošiūnaitė

Asta Grabauskienė

Loreta Bilžienė

Giedrė Špatkauskaitė

Rytis Ardzijauskas

„Žalia giria“ / UAB „Gelsva“

Rasa Pilelienė

Martynas Miliauskas

Ignas Siniauskas

Mindaugas Rukavičius

Mindaugas Pocius

Laura Stumbrienė

Mindaugas Kanišauskas

Vidas Vilčinskas

Renata Kilinskaitė

Ieva Daužickaitė

Rasa Mažuikienė

Indrė Bagdonaitė

Rūta Nekiūnaitė

Gerald Salters

Indrė Gražulienė

Laurynas Paulauskas

Lėja Virganavičiūtė

Martynas Šaumanas

Rasa Mockienė

Mona Jančytė

Odeta Staponkutė-Juršėnienė

Remutė Židonienė

Asociacija „Menoklis“

Eglė Vilutienė

Gražina Žilinskaitė

Jonas Katauskis

Mingailė Dadurkevičiūtė

Carmen Schmidle

Titas Kunca

Ugnė Gudžinskaitė

Daiva Černytė

Tomas Veršinskas

Rasa Bielskytė-Masiokė

Renata Vitkauskė

Jūratė Dabkevičiūtė

Neringa Rekašiūtė

Kristina Bajorienė

Vilija Stremaitytė

Aleksandra Titarenko

Ligita Gedvilaitė

Simona Soltytė

Eglė Kirdulytė

Kristina Abariūtė

Neringa Gazic

Austėja Gilvickaitė

Karolina Lukminė

Irena Rapševičiūtė

Ugnė Kuzminskaitė

Domas Girtavičius

Aistė Andziulevičiūtė

Ieva Samulionytė

Pranas Šoblinskas

Nijolė Anusaitė

Linas Virbalas

Goda Sodeikaitė

Aušrinė Verbylaitė

Vaiva Rykštaitė

UAB „Real Game“

Jolanta Medekšienė

Tomas Paulauskas

Edmundas Petrusaitis

Reda Juškevičienė

Andrius Kavaliauskas

Rasa Buikauskaitė

Milda Urbonaitė

Vytenis Eitminavičius

Tadas Lapinas

Jurgita Ratkevičiūtė

Mantas Gelūnas

Nerijus Miskelis

Rūta Markevičiūtė

Aistė Samsonovaitė

Karolis Šliažas

Katažina Bitovt

Zev Fagin

Agnė Zabulionytė

Čepienė

Agnė Jurkutė

Aistė Melketaitė

Dainora Trongale

Severija Krogh

Justina Šarkaitė

Reda Yosefor

Linas Dumčius

Luka Saparnytė

Milda Zolubaitė

Kęstas Vainavičius

Pavel Rogovic

UAB “Eternia Solar LT” / UAB “Sun Investment Group”

Titas Vertelka

Edgaras Galminas

Jolanta Marija Teišerskytė

Martynas Sabaliauskas

Rasa Mišeikytė

Linas Sargautis

Donata Radžiūnaitė

Marija Tunkevičiūtė

Paulius Orda

Paulius Barauskas

Ringa Sauserytė

Sandra Kuodytė

Emilis Ruželė

VšĮ „Kultūrinės ir organizacinės idėjos“

Gintarė Razbadauskienė

Laurynas Dranseika

„Žmonės cinema“ / VšĮ „Kino pasaka“

UAB „Žaliuomenė“

VšĮ „Sengirė“

„Tylos knygynas“ / UAB „Dvi Tylos“

Andrius Valiukevičius

Ieva Radzevičiūtė

Lina Kunickienė

Vytautas Liutvinas

Aušrinė Gertrūda Stankutė

Gražina Žilinskaitė

„Danos Gedvilienės fondas / Gabrielius ir Dana Gedvilos“

Ema Andrijauskaitė

Gintarė Jasinskaitė

Nguyen The Hoang

Aidas Vaikutis

Kristina Motytė

Akvilė Milkevičiūtė

Reda Gudelevičiūtė

Irmantas Degutis

Vidas Jaunius

Hr. A Vinskas

Justinas Grinius

Titas Aleksandravičius

Kęstutis Čepėnas

Linas Samanavičius

Giedrė Aleksandravičiūtė

Tadas Arnašius

Artsiom Tkachuk

Saulius Menkevičius

Aistis Radavičius

Sergej Logis

Vaidrius Smilinskas

Violeta ir Artūras Imshos

Darius Narmontas

Urtė Sabutytė

Laurynas Čičelis

Valdas Šimčikas

Paulina Liaugaudaitė

Martins Lukins

Andrius Matuliauskas

Eglė Kulbokaitė

Robert Stupak

Kazys Tomas Baniulis

Paulius Normantas

Giedrė Razgutė

Indrė Leskauskaitė

Auksė Miliukaitė

Žilvinas Pajarskas

Jogaila Mackevičius

Laima Bartkė-Natkevičiūtė

Modesta Žemgulytė

Emilija Martinkevič

Jolanta Schäfer

Daiva Švaikauskienė

Agota Musteikytė

Jonušas Laimonas

Aušvyda Kulikauskienė

Brigita Mosiejauskė

Jolita Bujokienė

MB „Marticap” / Martynas Visockas

Miglė Gedminė

Kotryna Krisiūtė

Brenda Giselle Alfaro Balbuena

Florine Lecomte

Amati Walter

Liudmila Rudzianskienė

Kristin Sawras

Neringa Liubinienė

Charlie Johnson

Rūta Giniūnaitė

Dovilė Rusakovaitė

Karolina Pavilonytė

Goda Milašiūtė

Rasa Makaveckienė

Sarah Whitfield

Jorge Flores González

Sally Souraya

„Due fashion” / UAB „Indrės”

Monika Malinauskaitė

Ramūnas Laucius

Daiva Buknienė

Anastasija Volkova

Michail Kargakis

Asta Žiurinskienė

Edita Sėdaitytė

Urtė Staniūtė

Gintarė Januševskaitė

Vilma Ferrari

Laurynas Tumonis

Laurita Peleniūtė

Karolina Bilytė-Žukė

Aurelija Eigirdaitė

Aušra Žilinskienė

Lina Jurgelionytė-Šmukštienė

Ina Kasputienė

Simona Mockutė

Jordis Satunas

Aušra Bankauskaitė

Advokatų kontora SORAINEN ir partneriai

Evelina Malašauskaitė

Kamilė Strumskytė

Dominyka Jonušienė

Lindsay Morrison

Vilia Baksys Mori

Neringa Gricė

Imbrasienė Ingrida

Daumilas Ardickas

Emilija Čivilytė

Virginija Liupševičiūtė

Chiem Bresser

Catnip Electronics

Marius Viliūnas

Austėja Šidlauskaitė

Steve & Samantha

Viktoras Deveika

Ūla Staigytė

Jurga Zelvarienė

Lana Redmonds

Eglė Širvytė

Irmantas Kakaras

Vytautas Sinkevičius

Sandra Pangonytė

Matteo Noseda

Arūnas Čerkauskas

Palmyra Bukčaitė

Justina Šyvokienė

Justina Kalvelytė

Edita Karosienė

Alexis Keene

Danyle Saleika

Rugilė Jankauskytė

Mokyklos „Saulės Gojus” „Marso” antrokų klasė

Rūta Litvinaitė

Jūratė Kriaučiūnienė

Vilija Gaižauskaitė

Andrija Mičėnaitė

Elena Čėsnaitė

Ieva Šapokaitė

Eugenijus Timofejevas

Jonas Albrektas

Vladas Ambrutis

Motiejus Ėringis

Liudmila Draugelė

Andrius Kašuba

Vilius Kaulinskas

Marius Vosylius

Daiva Kiršytė

Vykintas Balčiūnas

Vilma Abramovič

Laura Valiukonė

Artūras Pupšys

Olga Tkačenko

Rūta Balaišaitytė

Arminas Raudys

Barbora Juozėnienė

Vita Kraičinskė

Vita Keturkienė

Indrė Bagžiūtė

Gina Beinoravičiūtė

Aleksandras Nikončukas

Justas Sindaravičius

Sergej Gerasimov

Lina Skardžiūtė

Steven Jonathan Salter

Nerius Tradišauskas

Vaidotas Kaukėnas

Eglė Jasevičiūtė

Justina Anušauskaitė

Skaistė Jogelaitė

Justė Eigminaitė

Eimantė Šablinskienė

Austėja Tarailė

Silvija Stroganovaitė

Liudas Bakšys

Aurelija Palivonienė

Ramūnas Rudžionis

David Timothy Devos

Žilvinas Bulota

Akvilė Laurinavičiūtė

Rimantas Čepaitis

Marius Dobilas

Marius Vosylius

Evaldas Ūsas

Jonas Strazevičius

Jūratė Laukytė

Lina Venclovaitė

Sandra Baranauskienė

Gintarė Čepukaitytė

Monika Meilutė

Edita Ekici

Tomas Juodeška

Dovilė Grigaliūnaitė

Indrė Balčėtytė

Titas Muterlevičius

Paulius Baranauskas

Deividas Černauskas

Gintarė Stanevičiūtė

Aidas Slivinskas

Vladas Ambrutis

Paulius Laukaitis

Inga Gasparavičiūtė

Greta Stankevičiūtė

Akvilė Laurinavičiūtė

Viltė Brilingaitė

Marius Serbenta

Donatas Sudentas

Lina Učkuronė

Vytautas Piragis

Jevgenija Milner

Einaras Matijošaitis

Giedrius Riauba

Laurynas Urbonavičius

Kristina Jakinevičiūtė

Ramūnas Bičiulaitis

Ingrida Jakubkienė

Tomas Gasionis

Darius Abalikšta

Indrė Viršilaitė-Juozapavičė

Ernestas Nakrevičius

Indrė Miselytė

Dainius Guleckis

Gintaras Kovaitis

Vytautas Audzijonis

Ramūnas Kulbokas

Jūratė Augustienė

Genadijus Amankavičius

Dainius Balšaitis

Akvilė Lapėnaitė

Rimantas Sagatas

Tomas Mikulis

Marius Dobilas

Ričard Siliuk

Justas Baziulis

Arnoldas Jadello

Linas Augaitis

Laura Mlečkaitė

Julius Kudarauskas

Vytautas Brazaitis

Mark Stuart Butler

Christina Lindberg

Ahonen Jukka Tapani

Stephen Sturmer

Lorenzo De Luca

Michaela Kettner

Dominic Goode

„Slalomo akademija”

MB „Adprintus”

MB „Pelninga Investicija”

„Nordic Investment Bank” / „Šiaurės investicijų bankas”

Laura Petkutė

Ramūna Šukienė

Renata Paliukaitė-Razmaitė

Vidmantas Tatarūnas

UAB „Cargo 24”

Gedimina Statulevičienė

Andrius Stašaitis

UAB „Eurometas”

MB „Koditus”

Vytautas Butkus

Rimantas Vaišnys

Edvarda Bivainė

Palekų šeima

Margarita Bukšnaitytė

Svajus Asadauskas

Urtė Vaitiekūnaitė

Raudondvario jogų bendruomenė

Žaneta Kerekeš

Ričardas Skorupskas

Justina Anglickytė

UAB „Rait”

Indrė Gaigalienė

Liutauras Grigonis

UAB „LENDAS”

Tadas Eimontas

Maria Frieling

Ugnė Snieškaitė

Rūta Jakštaitė

Mantė Surgautaitė

Dominykas Stasiūnas

Ieva Macius

Annebel Soer

Valdas Butvilas

Wendy Salters

Lukas Kontenis

Rūta Tamulaitė

Paulo Bettencourt Lemos

Viktorija Jaškūnaitė

Aida Kerbedienė

Julita Dargytė

Vytenis Čipinys

Lina Staugaitytė

Lidija Aubin

Marius Tomaševičius

Aidas Simanavičius

Rūta Slavinskaitė

Vaidotas Stankus

Agnė Vaišytė

Lora Gogelytė

Tomas Aidietis

Dainius Stasiūnas

Dalia Bastienė

Andrius Bagdonas

Ignas Saparis

Kostas ir Daiva

Raimonda ir Nikolajus

Gerda Baltrušaitė

Sandra Sokolova

Valda Niedvarienė

Lapinskė Kotryna

Antanas Ulčinas

Petras Jonušas

Aušrys Gedvilas

Haroldas Kasparavičius

Lina Meškonytė

Marija Sargautė

Jolita Palekaitė

Vaiva Beržanskienė

Tadas Vaitmonas (MB SOAR PRODUCTIONS BALTIC)

Katsiaryna Sadouskaya

Birutė Markevičiūtė

Ona Nagreckaitė

Rugilė Razminaitė

Sigita Senulytė

Toma Gudelytė

Arnoldas Kubilius

Miglė Jakštaitė

Simona Bakšytė

Elvyra Vaitkuvienė

Daina Gončiauskienė

Renata Sagatauskė

Julius Barzdėnas

Vaidotas Gaidelis

Francesco Barbato

Aurėja Karvelytė

Stasele J. Illustration

Agnė Miliauskaitė

UAB „Šeimyniškių verslo centras“

Agnė Oseckytė

Kristina Šadžiūtė

Bindu Upadhyay

Vincent Pang

Naglis Jonaitis

Olga Stremauskaitė

Leokadija Suveizdienė

Aušra Kybartaitė

Deividas Seferis

Adomas Paltanavičius

Paulė Tamašauskaitė

Joana Česnaitė

Lina Bielinytė

Adrian Carlo Bibiano

Agnė Adomaitienė

Agnė Alminaitė

Agnė Kostogriz-Masaitienė

Agnė Masiulytė

Agnė Motiejauskienė

Agnė Oseckytė

Agnė Pulokaitė

Agnė Žilytė

Agnietė Kairytė

Agnija Vysumirska

Aidė Laurinavičė

Aira Gecevičiūtė

Aistė Jokimčiūtė

Aistė Jokubonytė

Aistė Zalaitė

Ajida Stančienė

Akvilė Bulakaitė

Akvilė Lingytė

Albertas Mickėnas

Alina Zilik Lukoševičė

Amy Wong

Ana Valentukevičiūtė

André Glória

Andrius Atkočiūnas

Andrius Brencius

Andrius Butkevičius

Aneta Dvarvytė

Ann-Maj Granstubb

Arnas Aukštikalnis

Arūnas Rozenbergas

Åse Jerrhag

Asta Linartienė

Asta Petrilionienė

Asta Samulionytė

Audra Skuodaitė

Audrius Bankauskas

Augustė Ilbertė

Auksė Jurevičiūtė

Aura Lomeikaitė

Aurelija Urbonavičiūtė

Austė Juozapaitytė

Aušra Bankauskaitė

Aušra Karklytė

Aušra Nedzinskienė

Aušrinė Benediktavičiūtė

Aušrinė Kapočienė

Ąžuolas Buožius

Beata Fedorcovienė

Beatričė Ceizarienė

Bernardo de Carvalho

Bindu Upadhyay

Birutė Kapustinskaitė

Dag Erik Nygaard

Daiva Juškienė

Dalia Alėbienė

Darijus Vilčinskas

Daud Sihombing

Deimantė Čiokštinaitė

Deimantė Latvytė

Denis Vanpoucke

Diana S

Diana Sosnovskaja

Domilė Gotovtaitė

Dominyka Adomaitytė

Dominyka Jo

Dominyka Mikšėnaitė

Dominykas Petuška

Donata Raos

Donatas Podėnas

Dorotėja Budaitė

Dovilė Blankutė

Dovilė Čiurilovičiūtė

Dovilė Dovydėnienė

Dovilė Filmanavičiūtė

Dovilė Stankevičiūtė

Dovilė Troskovaitė

Dovilė Vaitekūnaitė

Drew Lewis

Džiugas Davainis

E K

Edgaras Mitašiūnas

Edita Karosienė

Eduardas Juška

Eglė Kryžanauskaitė

Eglė Matulionytė

Eglė Petkevičiūtė

Eglė Plytnikaitė

Eglė Remeikaitė

Eglė Šatkutė

Eglė Tamos

Eglė Varkojūtė

Eimantas Jankauskas

Eivina Lazickaitė

Elena Česnaitė

Elena Gelžinytė

Elona Lovčikienė

Erik Knudsen

Erika Jurevičiūtė

Eva Bakienė

Evelina Sosnovskaja

Evelina Venckutė

Gabija Chomskytė

Gabija Savkina

Gabrielė Čiužauskaitė

Gabrielė Katinė

Gabrielė Paurytė

Gabrielė Smaižytė

Gediminas Rekašius

Gerda Surgautaitė

Giedrė Ašmonaitė

Giedrė Juknevičiūtė

Giedrė Kavaliūnaitė

Giedrė Navikė

Giedrė Žaliauskaitė

Gintarė Gerbauskienė

Gintarė Gurevičiūtė-Gailė

Gintarė Kapočiūtė

Gintarė Latvytė

Gintarė Pakulytė

Gintarė Pelakauskienė

Gintautė Venckuvienė

Gintė Ivanauskienė

Goda Noruševičiūtė

Goda Razgūnaitė

Greta Klusovskytė

Greta Petrauskaitė

Greta Valentukevičiūtė

Grėtė Bružaitė

Gustė Kairytė

Haylie Stanevich

Hala Abdelnour

Henrika Masiulytė

Ieva Ašmonienė

Ieva Benetė

Ieva Bukelskytė

Ieva Dovidavičiūtė

Ieva Jankauskaitė

Ieva Keliauskaitė

Ieva Pauliukevičiūtė

Ieva Stašelytė

Ieva Vitkevičienė

Ieva Zamaraitė

Ieva Zenevičienė

Ignas Budnikas

Ignas Lokcikas

Ignotas Gražys

Igor Rocha

Igor Severjanov

Igoris Šerstobojevas

Indrė Čepulytė

Indrė Činikė

Indrė Grigaliūtė

Indrė Guntulionytė

Indrė Kabišiūtė

Indrė Mackevičiūtė

Indrė Martinkienė

Indrė Mertinienė

Indrė Namikaitė

Indrė Smirnova

Indrė Surgelytė

Indrė Šalčiūtė

Indrė Vilkelė

Inga Remeikė

Ingrida Baltrušytė

Ingrida Valantiejūtė

Ingrida Vizbaraitė

Irena Valaitytė

Irma Kirklytė

Irmantas Rimkus

Isabela Olaru

John Pope

Jokūbas Rybelis

Jolita Jančytė

Jolita Katkutė

Jonas Bertašius

Jonė Bartininkaitytė

Jovita Lizūnaitė

Julija Duoblytė

Julija Naujikaitė

Julija Rusakovaitė

Julija Slipkauskaitė

Julita Šapolė

Juozas Juškauskas

Jūratė Mameniškytė

Jurga Čižikaitė

Jurga Motiejūnaitė

Jurga Urmonaitė

Jurgita Juodytė

Jurgita Simaitytė

Justė Kukučionė

Justė Žilionytė

Justina Kučinskė

Justina Kunickaitė

Justina Matuliauskienė

Justina Mickonytė

Justina Syvokienė

Justina Šeškaitė

Justina Šiugždaitė

Kamilė Andriuškaitė

Kamilė Taleikytė

Karolina Alseikaitė

Karolina Kuodytė

Karolina Povilonytė

Karolina Šiburkytė

Karolis Jurkus

Karolis Krukonis

Kotryna Zvirelė

Kristijonas Vizbaras

Kristina Barniškytė

Kristina Jurevičiūtė

Kristina Mozūrienė

Ksenija Alejnikova

Laima Maslauskaitė

Laima Meškelė

Laima Šarova

Laimonas Butkus

Laimonas Vaičius

Laura Kirkilaitė

Laura Žičkutė

Liepa Kairytė

Lilija Milašienė

Lina Čižaitė

Lina Fisheye

Lina Kukytė

Lina Mociūnaitė

Lina Pilibavičiūtė

Lina Staugaitytė

Linas Plytnikas

Liucija Zubrutė

Liuda Kučinskienė

Loreta Jaugienė

Ludovič Robert

Marek Voida

Maria Lawaetz

Marija Mažulienė

Marija Petkienė

Marius Sumanas

Mark Timmerman

Martynas Verbušaitis

Matas Stankevičius

Meda Komkaitė

Meilė Pečiulytė

Miglė Belovienė

Miglė Mickonytė

Milda Autukaitė

Milda Simanauskaitė

Milda Stepukinė

Milda Vakarinaitė

Mindaugas Užubalis

Mintarė Varanavičiūtė

Monika Balčiauskaitė

Monika G

Monika Kunigonytė

Monika Neverdauskaitė

Monika Pašukonytė

Monika Petronienė

Neringa Bliūdžiūtė

Neringa Drungilaitė

Neringa Liubinienė

Odeta Venckienė

Olga Stremauskaitė

Ona Drobelienė

Onder Ozcan

Osmandas Daugėla

Patricia Rodas

Patricija Vingytė

Paula Urmulevičiūtė

Paulina Steponavičiūtė

Pauline Haddad

Paulius Macijauskas

Paulius Mark

Paulius Svilainis

Paulo Lemos

Povilas Verslovas

Raimonda Paulauskaitė

Raminta Daukšienė

Raminta Pike

Raminta Raskauskaitė

Raminta Sinkevičė

Rasa Gzelkytė

Rasa Tamošiūnienė

Richard Gibson

Rima Proscevičiūtė

Roberta Einorytė

Rokas Šiugžda

Rosita Valuckytė

Rugilė Kvasytė

Rugilė Navickaitė

Rūta Augytė

Rūta Goštautaitė

Rūta Jankūnaitė

Rūta Kuodytė

Rūta Makauskienė

Rūta Marcinkevičiūtė

Rūta Masiūlytė

Rūta Pelikšienė

Rūta Ramanauskienė

Rūta Vencienė

Ruth Boulter

Sachiko Tanaka

Sandra Giedraitienė

Sandra Kasperavičienė

Santa Bungardaitė

Saulė Kemėraitė

Saulė Kondra

Sigita Barniškienė

Sigita Pettifer

Silvija Jauniūtė

Silvija Telksnytė

Simona Bekeraitė

Simona Gulbinė

Simona Maironytė

Simona Voveriūnaitė

Skirmantė Kubiliūtė

Staselė Kepežinskė

Šarūnas Bogušis

Šarūnas Macijauskas

Šarūnas Straigis

Šarūnas Urbaitis

Tadas Vibrantis

Tautvydas Grinius

Thomas van de Bospoort

Titas Drevinskas

Toma Gudelytė

Tomas Murauskas

Tomas Nickus

Tomas Oicenka

Tomas Stanislauskas

Tomas Vitvickis

Traku Dd

Ugnė Staskauskaitė

Ūla Giniotytė

Ūla Žiūraitė

Ulijona Odisarija

Uršulė Padagienė

Urtė Prialgauskaitė

Vaida Kikilis

Vaida Survilienė

Vaida Valatkaitė

Vaidotas Stankus

Vaiva Laucytė

Vida Kirilovienė

Vydūnė Šležaitė

Viktorija Beniulienė

Viktorija Lukševičiūtė

Vilda Rečiūnaitė

Vilma Skendelytė

Viltautė Žvirzdinaitė

Vincent Pang

Violeta Keršienė

Virginija Liupsevičiūtė

Vismantė Apukaitė

Vytautė Petkevičiūtė

Zita Pakštaitytė

Zuzana Majauskienė

Žydrūnė Ramšaitė

Žiedūna Frengstad

Žilvija Tverijonaitė

Žilvinas Greičius

Živilė Meškauskaitė

Živilė Paulauskaitė

Živilė Sakalė

Lina Pareigienė

Rytis Kančys

Asta Balčiūnienė

Eglė Brundzaitė

Sonata Žalneravičiūtė

Berta Tilmantaitė

Kostas Trusas

Toma Subačienė

Daniel Combellick

AB „Danske Bank“ darbuotojai

UAB „Light conversion“ darbuotojai

MB „Blue Oceans PR”

Birutė Turauskienė

Edvinas Černiauskas

Adelė Banelienė

Maximilian Hug

Benas Nekrošius

Konstantinas Kirpota

Akvilė Juškevičienė

Vaiva Grigaliūnaitė

Agnė Venckutė Aleksienė

Sonata Packevičiūtė

Benediktas Spirgys

Milda Laužikaitė

Jūratė Levickaitė

Andrejus Gaidamavičius

UAB „Ornitostogos”

Gintvilė Giedraitienė

Raimonda Pukienė

Viltė Šimanskaitė

Kristina Jociute

Artūras Dabkevičius

Dovilė Zuozaitė-Veteikienė

Neringa Thariani

Nora Mžavanadze

Vanda Dovydaitytė

Feliksas Abrukauskas

Regina Kalinauskienė

Liana Liutkienė

Raimonda Notrimaitė

Vaiva Grainytė

Aiva Sutkevičiūtė

Ona Kazakevičienė

Ramunė Žilinskienė

Kęstutis Reklaitis

Austė Minkauskienė

UAB „Novialis”

Justinas Garbštas

Justinas Jakštonis

Ąžuolis Kasperavičius

„Wikiloc Outdoor SL”

Paul Aaronson

Nerijus Domarkas

Melinda Beuf

Ieva Kačinskaitė-Urbonienė

Tomas Urbonas

Martynas Martišius

Virginija Sinkevičiūtė

Aušra Batutienė

Julija Konovalovaitė

Rasa Platakytė

Edita Noreikienė

Česlovas Klinkevičius

Benme

Danas Razbadauskas

Beata Griškevič

Greta Rožėnaitė

Anna Sawicka

Grinvydas Špelveris

Adomas Čiburys

Simona Žiūkaitė

Marina Rickevičienė

Vytautas Ašeris

Kotryna Strelčiūnaitė

Zita Rasuolė Gasiūnaitė

Sigita Ignatavičiūtė

Leonidas Žiriakovas

Andrius Peštenis

Lina Skukauskė

Gytis Braždžiūnas

Algimantas Šutas

Aistė Malinauskienė

Viktorija Mikalajūnaitė

Irma Pužauskaitė

Nerijus Čereška

Vilius Drevnickis

Vaida Šnirienė

Agnė Sirgėdaitė / MB „Tarp vandenynų”

„Audioteka” / UAB „AMK”

„Kvapų namai” / UAB „Kvapų namai”

Mambu Tech B.V. / UAB „Mambu“

Mykolas Dumčius

Klaipėdos lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“

Mažeikių lopšelis-darželis „Gintarėlis“

Klaipėdos lopšelis-darželis „Nykštukas“

Ignas Vaitkunskas

Ugnė Rinkevičiūtė

Lina Daugintytė

Aušra Žičkienė

Nadežda Traškina

Asta Zavackienė

Rūta Večerskaitė

Darius Petkevičius

UAB „Advantes technologies“

MB „Biomika“

MB „Flumens“

Mokyklos „Saulės Gojus” „Merkurijaus” ketvirtokų klasė

Mokyklos „Saulės Gojus” „Žemės” pirmokų klasė

Ignas Vaitkunskas

Ugnė Rinkevičiūtė

Lina Daugintytė

Aušra Žičkienė

Nadežda Traškina

Asta Zavackienė

Mindaugas Bliudžius

Vitalija Tučė

Gabija Radžiūtė

Justina Jasinskė

Diana Vaitkevičienė

Raimonda Pukienė

Milda Adomavičienė

Tomas Niurka

Povilas Martinkėnas

Eglė Pankaitė

Gražvydė Valeikaitė

Rasa Lakytė

Erika Stankevičiūtė

Julita Petruninaitė

Anne Sofie Ludvigsen

Jolanta Sondaitė

Beleberda

Eglė Vičiuvienė

Samanta Glemžienė

Renatas Turčinavičius

Gintė Jokubaitienė

Erika Mamonovaitė

Evandželina Petukienė

Vilia Mori

Gitte Ludvigsen

Irena Švelnikienė

Šarūnas Volungevičius

Laima Grižaitė

Arijana Kotova

Nojus A. Bendoraitis

Giedrius Bielskis

Andrius Smirnovas

Odeta Maziliauskaitė

Ignas Garbauskas

Inesa Dagytė

Agnė Pacevičiūtė

Martynas Charevičius

Marius Ruginis

Skirmantas Gluosnis

Agnė Akromė

Tomas Digaitis

Emilija Žilinskaitė

Rasa Zubauskaitė

Vytaurė Banytė

Karolina Šarauskaitė

Lauryna Keraitė

Greta Malinauskaitė

Vitas Pranarauskas

Ulė Asta

Auksė Širvytė

UAB „Avea Holding”

Ugnė Jurgaitytė

Ilona Mineikytė

Kamilė Šliažaitė

Rosita Rameikaitė-Gaidimavičienė

Giedrė Kavaliūnaitė

MB „Kontervita”

„Surink Lietuvą” / UAB „Gelos”

UAB „Bio Circle Balticum”

Greta Giedraitytė

Salvija Mulevičienė

Viktorija Viburė

Kristina Gruodytė

Greta Avalasevičiūtė

Sandra Liniovaitė

Urtė Karklienė

Eglė Vektarytė

Kristina Butavičiūtė

„Oxylabs” / UAB „TESO LT”

Ugnė Kaulinytė

Natalija Valavičienė

Rasa Radzevičienė

VšĮ „idrama”

Laura Vašurenkaitė

Aida Bradauskaitė

Gytė Gerulaitytė

Agnė Našlėnienė

Audrė Kubiliūtė

Rasa Juodišienė

Allied Time USA

Ugnė Balčiūnaitė

Austėja Šimkutė

Guoda Gražulytė

Vidas Morkūnas

Ramūnas Paškevičius

Leonas Sabataitis

Aivaras Palubinskas

Tomas Vitulskis

Justina Kurganaitė

Jolanda Truikienė

Tadas Rickevičius

Ieva Buivydaitė

E.R.

Tomas Tarabilda

Aurelija Paškonytė

Lukas Gaižauskas

Ingrida Olendraitė

Ingrida Leitans

A. Fonseca

Gabija Jurevičiūtė

Nijolė Šomkienė

Romas Volungevičius

Irena Grigas

Lijana Combellick

Vykintas Vaitkevičius

Austėja Milvydaitė

Giedrė Godienė

Justas Raibikis

Vita Monkuvienė

Ingrida Balsevičienė

Raimondas Juodka

Jolanta Kaminskienė

Vilma Ramašauskaitė

Ugnė Alsytė

Andrius Ramonas

Ingrida Sarkanaitė

Rūta Baškytė

Alvydas Jurgis Vaitkevičius

Giedrius Bunevičius

Zita Brazienė

Monika Kazlauskaitė

Kasparas Laureckis

Rytis Martinkonis

Labdaros ir paramos fondas SATORI

Asta Milvydienė

Kristina Lipskaja

Ramutė Radėnienė

Miglė Staškevičienė

Kotryna Stankutė-Jaščemskienė

Diana Naruševičienė

Kristina Lipskaja

UAB ACALA Group

AB „Mano bankas”

Augustinas Stankevičius

Nijolė Šulcaitė

Andrėja Žilytė

Laima Surgautaitė

Liepa Girskaitė

Egidijus Vosylius

Raminta Rusovičiūtė

Mindaugas Žukauskas

Ričardas Barkauskas

Giedrius Pakalka

Sigita Morkūnaitė

Arturas Leitzinger

Vytautas Balčiūnaitis

Partneriai